An Oifig Probháide

Eolas

Pléann an Oifig Phrobháide le ceisteanna probháide "neamhchonspóideacha". I measc na rudaí a dhéanann an Oifig Phrobháide tá:

  • Uachtanna le cruthú a ghlacadh
  • Ceadúnais phrobháide agus riaracháin a eisiúint.
  • Cuntais phrobháide a chaomhnú i gcomhair scrúdaithe
  • Cóipeanna dearbhaithe de cháipéisí probháide a chur ar fáil.
  • Iarratas cúirte a phróiseáil chuig an mbreitheamh atá ainmnithe chun déileáil le cúrsaí probháide.

Léigh tuilleadh faoi chúrsaí probháide sa chomhthéacs seo; ag déileáil le heastát an mhairbh agus faigh amach céard a tharlaíonn d’eastát an mhairbh mura bhfuil uacht déanta amach.

Struchtúr na hOifige Probháide

Tá an Oifig Phrobháide comhdhéanta de cheithre oifig phoiblí:

  • Oifig Ghinearálta: freagrach as taifid a chothabháil ar cheadúnais ionadaíochta a eisíodh agus freagrach as cóipeanna de dhoiciméid phrobháide a sholáthar. Bíonn an méid is mó teagmhála ag an oifig seo leis an bpobal ginearálta
  • Oifig Shuíocháin: measúnú ar iarratais ar cheadúnais phrobháide nó riaracháin taiscthe ag aturnaethe agus a n-ionadaithe.
  • Oifig na Rialacha: freagrach as taifid a cuardach le cinntiú nach bhfuil aon chonstaic ann ar cheadúnas ionadaíochta a eisiúínt. Déantar toghairmeacha, caveatanna, subpoenanna, tairiscintí cúirte agus na hOifige Probháide a eisiúint agus a chomhadú in Oifig na Rialacha. Orduithe Cúirte ó liosta na Cúirte Probháide, Orduithe an Oifigigh Phrobháide agus Orduithe Barra Taoibhe de réir eisiúint Chúirt na Rialacha ó Oifig na Rialacha. Pléann an Oifig seo le hiarratas faighte tríd an bpost le haghaidh cóipeanna de dhoiciméid phrobháide.
  • Rannóg na nIarratas Pearsanta Probháide: is féidir fiosruithe faoi iarratais phearsanta a dhéanamh tríd an ríomhphost ProbatePersonalApplications@courts.ie. Is féidir Iarratais Phearsanta Cheadúnais do Phrobháid/Litreacha Riaracháin a fháil ach treoir a thabhairt do d’aturnae nó iarratas i bpearsa don Oifig Phrobháide nó an Chlárlann Phrobháide Cheantair le haghaidh na tíre inar bhásaigh an duine.

Tuilleadh eolais maidir le hoibríochtaí na hOifige Probháide tá na táillí bainteach le deontais agus cuardaigh ar fáil ó láithreán Gréasáin na Seirbhíse Cúirte.

Tuilleadh eolais

Má tá tú ag an seiceadóir nó ceapadh riarthóir eastáit agus nach bhfuil an t-eastát casta, is féidir leat a chur i bhfeidhm pearsanta chuig an Rannóg Iarratais Phearsanta na hOifige Probháide a dhéanamh (nó go dtí ceann de na 14 Clárlanna Probháide Ceantair ar fud na tíre) .

(Tá Clárlanna Probháide Dúiche faoi rialú Cláraitheoirí Contae a bhfuil údarás chun deontais ionadaíochta i gcás an duine éagtha tráth sé / sí bás go raibh áit chónaithe sheasta laistigh de limistéar dlínse na Clárlainne Dúiche a eisiúint).

An tSeirbhís Chúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (0)1 888 6000
Láithreán Gréasáin: http://www.courts.ie


Page edited: 14 April 2015