Oifig na gCoimircithe Cúirte

Eolas

Is féidir leis an Árd Chúirt coimirceacht a chur ar fáil do dhuine a chineann an chúirt, ar chúis cumas intinne nó aoise, nach bhfuil ábalta a gcúrsaí féin a bhainistiú dó/di féin.’ Sé cuspóir choimirceacht cúirte ná an duine agus a s(h)eilbh a chosaint.

Bíonn Oifig na gCoimircithe Cúirte

  • Freagrach as maoirseacht chúrsaí na ndaoine atá faoi choimirceacht na hArd Chúirte.
  • Ag cur tacaíocht ar fáil do Uachtarán na hArd Chúirte, an breitheamh atá freagrach as ábhair a bhaineann le coimirceacht.
  • Ag maoirsiú gníomhaíochtaí na ndaoine ( ar a dtugtar coistí, nó i gcás pháistí faoi ocht mbliana déag d'aois, caomhnóirí) a mbíonn freagrach as bainistiú chúrsaí coimircí ó lá go lá.
  • Clárú cúmhachtaí aturnae seasmhach.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

níos mó eolas le fáil ón Oifig na gCoimircithe Cúirte ins an:

An tSeirbhís Chúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (0)1 888 6000
Láithreán Gréasáin: http://www.courts.ie

Page edited: 14 April 2015