Oifig an Mháistir Fómhais

Eolas

Cuireann an Máistir Fómhais measúnú neamhspleách agus neamhchlaonta ar fáil de na costais dhlíthiúla a bhíonn ar dhuine nó ar chomhlacht i mbun dlíthíochta ("cánachas costas"). Ciallaíonn sé seo go measúnaíonn siad an méid féaráilte agus réasúnta a chaithfidh aon pháirtí amháin a íoc don taobh eile. Faoi láthair tá dhá Mháistir Fómhais in Éirinn agus tá an bheirt acu lonnaithe i mBaile Átha Cliath. (Féach ‘Ca háit a ndéanfaidh mé iarratas’).

Go hiondúil, leagtar cáin ar chostais ag deireadh/críochnú cáis, agus ní tharlaíonn sé seo i gcónaí. Uaireanta, déanfaidh cúirt dámhachtain de chostais i dtaobh iarratas áirithe roimh chríochnú deireanach an cháis. Caithfidh an páirtí atá ag éileamh na gcostas (go hiondúil an t-Éilitheoir nó an Cosantóir) a léiriú go bhfuil na costas atá siad ag éileamh cuí agus réasúnta ó thaobh na gcúinsí de. Tá dhá phríomhchineál costais ann:

  • Costais Pháirtí agus Pháirtí
  • Costais Aturnae agus Chliaint

Costais Pháirtí agus Pháirtí

Is iad seo go bunúsach na costais agus táillí go léir a ghearrtar go réasúnta ar dhuine de na páirtithe sa ghníomh, le haghaidh chuspóirí an cháis. Tá sé tábhachtach cuimhniú go bhfuil seans ann nach mbeidh na costais go léir ceadmhach agus má tá tú ag éileamh na gcostas seo, caithfidh tú a chruthú cén fáth a gearradh iad agus cén fáth ar cheart iad a cheadú. Tá sé dearbhaithe ag na cúirteanna go gcaithfidh túagus do chás á phlé agat cuimhniú go bhfuil seans ann go mbeidh ar do chéile comhraic íoc as do chuid costas (nó seans go mbeidh ort íoc as a gcostas siúd) mar sin tá sé tairbheach na costais a bheith i d’intinn agat.

Costais Aturnae agus Chliaint

Seo iad na costais a bhfuil sé d’oibleagáid ort a íoc do d’aturnae nó do d’ionadaí dlíthiúil nach mbeidh tú in ann a fháil ar ais faoi Chostais Pháirtí agus Pháirtí

Táillí do chliaint

Ligeann Acht na nAturnaethe (Leasú), 1994 (Alt 68) d’aturnaethe táillí a ghearradh ar a gcliaint. Faoin reachtaíocht seo, ba cheart go dtabharfadh d’aturnae ráiteas sonraithe de na costais dlíthiúla go léir a bhaineann le do chás. Ba cheart go mbeadh nithe áirithe san áireamh le ráiteas na gcostas:

  • achoimre ar na seirbhísí dlíthiúla a soláthraíodh duit
  • sonraí ar na táillí go léir a gearradh maidir leis na costais seo
  • méid iomlán (luach) na ndamáistí a bhfuair tú, nó airgead eile a thángthas air

Tá an ráiteas sonraithe seo de tháillí agus de chostas aitheanta mar Bille Costas

Cánachas Costas

Téarma a d’fhéadfadh thú a chur amú is ea ‘cánachas costas’ mar níl aon bhaint aige le cánachas sa ghnáthchiall nó leis na Coimisinéirí Ioncaim. Éiríonn cánachas costas ó ghníomh/ ó chás i líon difriúil suíomhanna (mar shampla, nuair atá ordaithe ag an gcúirt, nuair atá éilithe ag cliant, nuair atá orduithe ag binse fiosraithe, mar thoradh ar éisteacht eadrána, etc.).

Rialacha

Níl aon chumhachtaí rialaíocha nó imscrúdaithe i dtaobh gearán faoi tháillí iomarcacha ag aturnaethe in Éirinn do sheirbhísí dlíthiúla. Ba cheart gearáin faoi tháillí iomarcacha a chur faoi bhráid Chumann Dlí na hÉireann

Conas iarratas a dhéanamh

Más maith leat go mbeadh cánachas le do chostais, ba cheart duit treoir a thabhairt do d’aturnae foirm speisialta a chur chugat (darbh ainm Foirm Foréilimh Chánachais), ionas go mbeidh cánachas i gceist leis an mBille Costas. Nuair a fhaigheann tú an fhoirm seo, síníonn tú agus athsheolann tú é chuig d’aturnae a leagfaidh síos é le haghaidh cánachais. Cuirfidh d’aturnae ar an eolas thú faoi dháta an chánachais agus ba cheart duit freastal ar an éisteacht. Tá sé tábhachtach cuimhniú go bhfuil an rogha agat ionadaíocht dhlíthiúil a choinneáil le haghaidh na héisteachta cánachais.

Má dhíultaíonn d’aturnae an scéal a leagan síos le haghaidh cánachais, is féidir leat an scéal a leagan síos thú féin ach an Fhoirm Foréilimh Chánachais a chríochnú agus a thaisceadh, ag taisceadh Toghairm do Chánachas/ Fógra do Chánachas (i bhfoirm thrífhillte) agus ag taisceadh Bille Costas le hOifig an Mháistir Fómhais. (Is féidir leat an Fhoirm Fhoréilimh Cánachais agus an fhoirm Thoghairme a cheannach ó aon stáiseanóir dlíthiúil.

Cuirfidh Oifig an Mháistir Fómhais ar an eolas thú nuair ba cheart duit i láthair na héisteachta.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá tuilleadh eolais faoi éisteachtaí cánach agus cáin a ghearradh ar an bpróiseas costais ar fáil ó láithreán gréasáin na Seirbhíse Cúirteanna.

Cuir iarratas isteach chuig an Oifig an Mháistir Fómhais ag

Oifig na Máistrí Fómhais

Urlár a hAon
Teach na gCeannaithe
27-30 Cé na gCeannaithe
Baile Átha Cliath 8
Éire

Teil:+353 (0)1 888 6301
Láithreán Gréasáin: http://www.courts.ie/offices.nsf/058819d20f75c85c80256e45004d3eb5/5a0d203ed243f0e880256e45005861cb?OpenDocument
R-phost: TaxingMastersQueries@Courts.ie


Page edited: 14 April 2015