Oifig an Chúirt Uachtarach

Eolas

Sé Cláraitheoir na Cúirte Uachtaraigh ceann na hoifige agus suíonn sé/sí sa chúirt nuair atá an Chúirt Uachtarach ag suí.

Bíonn oifig na Cúirte Uachtaraigh

  • Ag cur tacaíocht riarthach ar fáil don Chúirt Uachtarach
  • Ag próiseáil acomhairc ó chinnte de chuid na hArd Chúirte
  • Ag dearbhú údaracht síníucháin Nótairí Poiblí agus Coimisinéirí Mionnaí ar cháipéisí oifigiúla nuair is gá
  • Ag láimhseáil iarratais ar cheapachán mar Nótaire Poiblí
  • Ag láimhseáil iarratais ar cheapachán mar Choimisinéir Mionnaí

Coimeádtar an Dialann Dhlíthiúil, a fhoilsítear go laethúil, suas chun dáta le liostú de chásanna sa Chúirt Uachtarach.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

Déan iarratas ar Oifig An Chúirt Uachtarach i

An tSeirbhís Chúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (0)1 888 6000
Láithreán Gréasáin: http://www.courts.ie

Page edited: 8 April 2015