Oifig an Ard-Aturnae do Mhionaoisigh agus do Choimircithe Cúirte

Eolas

Is aturnae i seirbhís an stáit é an tArd-Aturnae do Mhionaoisigh agus do Choimircithe Cúirte a cheapann Uachtarán na hArd Chúirte chun oibriú ar ábhair áirithe coimircíochta.

Tá an tArd-Aturnae freagrach don Ard Chúirt maidir le haon airgead nó sócmhainní faoina smacht maidir le cúrsaí mionaoisigh nó coimircí cúirte. Tá an tArd-Aturnae i dteideal costas maidir leis an obair a dhéantar. Go hiondúil, íoctar na costais seo as ciste an choimircithe chúirte. Tomhaiseann an Cláraitheoir le haghaidh Coimircithe Cúirte na billí seo, sin nó gearrann an Máistir Fómhais cáin orthu

Ní féidir leis an Ard-Aturnae ach gníomhú mar aturnae sna cúrsaí a shannann an cláraitheoir le haghaidh Coimircithe Cúirte di. Ní féidir leis an Ard-Aturnae glacadh le cliaint phríobháideacha cosúil le dlíodóir i mbun cleachtais phríobháidigh. Chomh maith le bheith ag obair mar aturnae ó thaobh cúrsaí dlí choimircithe cúirte de, tiomnaíonn an tArd-Aturnae an obair dhleathach seo a leanas freisin:

  • Eisiúint imeachtaí coimircíochta maidir le h-indibhidiúil. Má thógtar an coimircí cúirte sin isteach i gcoimircíocht, d’fhéadfadh an tArd-Aturnae a bheith mar choiste ceaptha nó gan a bheith.
  • Áit a dtógann aturnae bille coimircíochta os comhair an Mháistir Fómhais chun go mbeadh costais tomhaiste, seans go n-iarrfaidh cláraitheoir Choimircithe na Cúirte ar an Ard-Aturnae gníomhú mar chéile chomhairc os comhair an Mháistir Fómhais i dtaobh na gcostas éilithe.
  • In áisc áirithe nuair nach coiste é an tArd-Aturnae de choimircí cúirte, seans go n-órdóidh Uachtarán na hArd-Chúirte di ionadaíocht a dhéanamh do leas faoi leith in imeachtaí os comhair cúirte a bhfuil coimircí cúirte i gceist nó a bhfuil tuiscint acu ar chúrsaí coimircithe cúirte.

Tuilleadh eolais

tuilleadh eolais ar fáil ó oifig an Ard-Aturnae do Mhionaoisigh agus Coimircithe Cúirte sa

An tSeirbhís Chúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (0)1 888 6000
Láithreán Gréasáin: http://www.courts.ie

Page edited: 14 April 2015