Oifig na Cúirte Achomhairc – Choiriúil agus Míleata

Eolas

Bíonn Oifig na Cúirte Achomhairc:

  • Ag cur tacaíocht riarthach ar fáil don Chúirt Achomhairc.
  • Ag próiseáil achomhairc ó chinneadh de chuid na Cúirte Lárnach Coiriúil, na Cúirte Chuarda Choiriúil agus na Cúirte Speisialta Choiriúil.
  • Ag láimhseáil achomhairc cúirt airm chuig Cúirt Achomhairc.

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Oifig na Cúirte Achomhairc maidir le hachomhairc coiriúla agus cúirt airm.

An tSeirbhís Chúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (0)1 888 6000
Láithreán Gréasáin: http://www.courts.ie

Page edited: 7 April 2015