Oifig na Cúirte Achomhairc – Sibhialta

Eolas

Bíonn Oifig na Cúirte Achomhairc do ábhair shibhialta:

  • Ag cur tacaíocht riarthach ar fáil don Chúirt Achomhairc
  • Ag próiseáil achomhairc ó chinneadh de chuid na hArd-Chúirte

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Oifig na Cúirte Achomhairc maidir le hachomhairc sibhialta.

An tSeirbhís Chúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (0)1 888 6000
Láithreán Gréasáin: http://www.courts.ie

Page edited: 8 April 2015