Oifig Chuntasóra na gCúirteanna Cirte

Eolas

Is ag Cuntasóir na gCúirteanna Cirte a bhíonn

  • Freagracht as fáil, caomhnú, infheistiú agus íoc amach airgid a bhíonn le lóisteáil i gcúirt faoi threoir na hArd Cúirte nó na Cúirte Uachtaraigh, faoi reacht nó faoi Rialacha na Cúirte.
  • Seilbh bannaí árachais a mbíonn ar gach ceantalaí ceadaithe a bhaint amach

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Dean iarratas ar Oifig Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais sa

An tSeirbhís Chúirteanna

15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (0)1 888 6000
Láithreán Gréasáin: http://www.courts.ie

Page edited: 7 April 2015