Oifig na hArd Chúirte - an Oifig Lárnach

Eolas

An Oifig Lárnach

  • Cuireann tacaíocht riaracháin ar fáil do na Breithimh agus do Mháistir na hArd Chúirte
  • Réitíonn an próiseas ó thus go deireadh d'imeachtaí dlí clainne agus imeachtaí dlí shiabhalta
  • Cuireann amach ordaithe ón Ardchúirt agus ón gCúirt Uachtarach
  • Scaipeann breithiúnais scríofa ó Bhreithimh san Ardchúirt
  • Tógann breithiúnais mainneachtana
  • Déanann clárú ar bhreithiúnais na mbreitheamh ón Ardchúirt, ón gCúirt Chuarda agus ón gCúirt Dúiche,
  • Eisíonn ordaithe forghníomhaithe, ordaithe cimithe agus ordaithe seilbhe,
  • Déanann clárú ar ghnéithe áirithe sa dlí mar shampla gníomhais aonpháirtí ( an bealach gur féidir le duine a ainm/a hainm a athrú), cumhacht aturnae agus billí díolacháin
  • Eisíonn subpoena chun iallach a chur ar fhinné freastal ar thriail
  • Fostaíonn Cláraitheoirí Cúirte a ullmhaíonn agus a dhéanann bainistiú ar ghnóthaí na Cuirte, a shuíonn sa chúirt leis an mBreitheamh agus a leagan amach na hordaithe foirmiúla a thugann an chúirt

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais ar Príomh-Oifig na hArd-Chúirte.

Page edited: 7 April 2015