Oifig na Cúirte Dúiche

Eolas

oifig cúirte dúiche le fáil ar fud na tíre.

Oifig na Cúirte Dúiche

 • Seolann amach gach toghairm a chuireann tús le gach cás coiriúla
 • Seolann amach agus cuireann tús le gach a bhaineann le cásanna dlí clainne agus cásanna siabhalta
 • Réitíonn liosta cásanna don chúirt
 • Tógann cúntas de ordaithe na Cúirte
 • Bailíonn fíneálacha
 • Eisíonn barántais chun Ordaithe na Cúirte a chur i bhfeidhm
 • Ullmhaíonn gach Ordú Cúirte
 • Déanann próiseáil ar doiciméidí sula dtéann said ar aghaidh chuig an Chúirt Chuarda
 • Bailíonn agus seolann ar aghaidh liúntas cothaithe i gcásanna dlí clainne
 • Bailíonn táillí Cúirte
 • Glacann agus coiméadann cúntas ar airgead a thagann isteach do bhannaí.
 • Oibríonn an córas mhionéileamh.
Page edited: 7 April 2015