Eascairí agus pleadálacha

Eolas

Cáipéisí cúirte iad pléadálacha (ar a dtugtar eascairí amanna) a dhéanann na páirtithe a mhalartú i gcás. Má tá an cás san Ard-Chúirt nó sa Chúirt Chuarda, is gnách go gceapfaidh an t-aturnae abhcóide chun na pléadálacha sa chás a dhréachtú.

Tugtar an gearánaí nó an t-éilitheoir ar an duine a bhfuil an cás á dhéanamh acu, is é sin, an duine a bhfuil agairt á dhéanamh acu.

Tugtar an cosantóir nó an freagróir ar an duine a bhfuil agairt á dhéanamh air/uirthi.

Má fhaigheann tú eascaire nó pléadáil a seoladh chugat in earráid, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an aturnae a luaitear a (h)ainm ar an gcáipéis.

Cásanna na Cúirte Dúiche

Más mian leis an éilitheoir tús a chur le himeachtaí, (is é sin, chun tús a chur le caingean dlí) sa Chúirt Dúiche, ullmhaíonn agus seirbheálann a n-aturnae fógra éilimh ar an bhfreagróir.

Tugann nó seolann an freagróir (nó a n-aturnae) láithreas agus cosaint don éilitheoir nó chuig an éilitheoir ansin lena thaispeáint go mbeartaíonn siad an cás a chosaint.

Má chreideann an freagróir go dtarlaíonn go bhfuil éileamh acu i leith an éilitheora, cuireann an freagróir ráiteas frithéilimh san áireamh leis an láithreas agus an chosaint ina leagtar amach a n-éileamh i leith a éilitheora.

Is féidir leat níos mó faisnéise a léamh inár gcáipéis ar nósanna imeachta na Cúirte Dúiche.

Cásanna na Cúirte Cuarda agus na hArd-Chúirte

Chun tús a chur le himeachtaí, ullmhaíonn abhcóide an ghearánaí Bille Sibhialta más bheidh an cás ar siúl sa Chúirt Chuarda, nó toghairm thionscnaimh más bheidh an cás ar siúl san Ard-Chúirt.

Is é cuspóir na gcáipéisí seo chun an cás atá á dhéanamh i leith an chosantóra a lua. Mar shampla, má bhaineann an cás le timpiste um thrácht ar bhóithre, ba cheart go leagfar amach go soiléir san eascaire cúinsí na timpiste agus an fáth a bhfuil an locht ar an gcosantóir agus conas atá an locht air/uirthi. Chomh maith leis sin, leagtar amach sa cháipéis go mionsonraithe na díobhálacha a raibh an gearánaí thíos leo.

Nuair a fhaigheann an cosantóir an Bille Sibhialta nó an toghairm thionscnaimh, ní mór dóibh láithreas a thaifeadadh lena thaispeáint gur páirtí anois iad sa chás agus go mbeartaíonn siad é a chosaint.

Má bheidh an cás ar siúl san Ard-Chúirt, b’fhéidir go mbeidh ar an ngearánaí ráiteas éilimh a sheoladh chuig an gcosantóir.

Féadfaidh an cosantóir Fógra le haghaidh Sonraí a sheoladh chuig an ngearánaí ina n-iarrtar ar bhreis sonraí agus níos mó faisnéise.

Nuair a fhaigheann an cosantóir Freagairtí ar Shonraí, eisíonn siad a gCosaint, ina leagtar amach cén fáth nach bhfuil an locht ar an gcosantóir. Má chreideann an cosantóir go dtarlaíonn go bhfuil éileamh acu i gcoinne an ghearánaí, cuirfidh an cosantóir frithéileamh san áireamh leis an gCosaint ina leagtar amach a n-éileamh i leith an ghearánaí.

Tá fáil ar thuilleadh faisnéise inár gcáipéisí ar nósanna imeachta na Cúirte Cuarda agus nósanna imeachta na hArd-Chúirte.

Page edited: 3 December 2015