Anseo atá tú: Baile > Dlí > An Dlí Sibhialta > Ag seachadadh an Chosaint i gcás sibhialta

Ag seachadadh an Chosaint i gcás sibhialta

Eolas

I gcásanna sa Chúirt Chuarda agus san Ard-Chúirt caithfidh an Cosantóir "an Chosaint" a sheachadadh ar an gComhghearanaí.

Más cás na Cúirte Cuarda atá i gceist ní mór don Chosantóir an a sheachadadh ar an gComhghearanaí. laistigh de 10 lá i ndiaidh dó láithreas a thaifeadadh. Más cás Ard Chúirte atá i gceist ní mór don Chosantóir an Chosaint a thabhairt laistigh de 28 lá i ndiaidh dó an Ráiteas Éilimh a fháil. Ní chloítear go docht leis na teorainneacha seo agus sa chuid is mó de na cásanna, is féidir cosaint a sheachadadh tar éis an tréimhse a bheith caite.

Má theipeann ar Chosantóir Cosaint a sheachadadh, is féidir leis an gComhghearánaí "Breithiúnas d'éagmais Láithris" a iarraidh ar an gCúirt. Ciallaíonn seo gur féidir leis an gComhghearánaí breithiúnas in aghaidh an Chosantóra a fháil gan an cás a thabhairt chun trialach óir theip ar an gCosantóir Cosaint a thabhairt don Chomhghearánaí.

Nuair a fhaigheann tú Bille Sibhialta nó Ráiteas Éilimh d'fhéadfá socrú ní hamháin nach bhfuil aon rud mícheart déanta agat agus nár chóir go ndéanfaí éileamh ort, ach go bhfuil éileamh agat féin ar an gComhghearánaí. Sa chúinsí sin, tá an seans ann gur mhian leat Frithéileamh a chur taobh le do Chosaint.

Rialacha

Níl aon rialacha ann faoi céard ba chóir a bheith sa Chosaint. Tosaíonn an doiciméad le teideal na nimeachtaí agus uimhir an taifid.

Fágtar faoin Chosantóir na líomhaintí a rinne an Comhghearánaí ina Bhille Sibhialta nó Ráiteas Éilimh a admháil nó a shéanadh. Fágtar faoin Chosantóir chomh maith aon chosaint ar leith a bhfuil sé ag brath uirthi a chur in iúl. Mar shampla, má éilíonn an Cosantóir go bhfuil éileamh an Chomhghearánaí déanta taobh amuigh de na (teorainneacha ama), sa chás sin ba chóir don Chosantóir an méid sin a phleadáil sa Chosaint.

Ma tá líomhain ar leith déanta ag an gComhghearánaí agus má theipeann ar an gCosantóir an líomhain sin a shéanadh ina Chosaint, glacfar leis go bhfuil an Cosantóir ag admháil go bhfuil an líomhain fíor. Mar shampla, má eilíonn an Comhghearánaí sa Ráiteas Éilimh go raibh sé páirteach i dtimpiste bhóthair agus má theipeann ar an gCosaint a shéanadh gur tharla an timpiste bhóthair, glactar leis sa chás sin go bhfuil an Cosantóir ag admháil gur tharla an timpiste bhóthair. Ní gá an sin don Chomhghearánaí a chruthú don bhreitheamh gur tharla an timpiste.

Ar an láimh eile de, nuair a shéanann an Cosantóir go sainiúil éileamh a dhéanann an Comhghearánaí, cuireann sé in iúl go bhfuil ar an gComhghearánaí an líomhain a chruthú. Ciallaíonn seo nár mhór don Chomhghearánaí a chruthú go bhfuil an líomhain fíor. Mar shampla, ma shéanann an Chosaint go sainiúil gur tharla an timpiste bhóthair, caithfidh an Comhghearánaí é a chruthú trí fianaise a thabhairt isteach sa chúirt.

Más mian leis an gCosantóir éileamh a dhéanamh ar an gComhghearánaí , ní féidir é a dhéanamh ach trí "Frithéileamh" a chur leis an gCosaint. Caithfidh seo na líomhaintí atá á déanamh ag an gCosantóir in aghaidh an Chomhghearánaí agus céard tá an Cosantóir ag lorg ón gCúirt a leagadh amach go soiléir.

Rataí

Níl aon táille nó stampdhleacht nuair atá Cosaint á cur isteach.

Iarrfaidh do aturnae agus d'abhcóide táillí ar a gcuid seirbhísí chomh maith.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 3 March 2015

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

  • Eascairí agus pleadálacha
    Tugann an doiciméad seo forbhreathnú ginearálta ar eascairí agus pleadálacha i gcásanna sibhialta.
  • Toghairm thionscnaimh
    Toghairm a chuireann tús le himeachtaí sibhialta san Ard Chúirt is ea an toghairm thionscnaimh.
  • Billí Sibhialta
    Cuireann an doiciméad seo síos ar an "mBille Sibhialta", dociméad nár mhór duit a sheirbheáil ar an gCosantóir chun imeachtaí a thosú sa Chúirt Chuarda.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.