Achomharc ar an gCinneadh

Eolas

Má tá tú míshásta le toradh do cháis, d'fhéadfadh sé go mbeadh fonn ort achomharc a chur ós comhair cúirte níos airde. Beidh ort tosnú ón tús leis an bpróiséas ar fad.

Más sa Chúirt Dúiche a cuireadh tús le do chás is féidir achomharc a chur ós comhair na Cúirte Cuardaí. Is féidir achomharc ar chás a bhí sa Chúirt Chuarda a chur ós comhair na hArdchúirte. Is féidir achomharc ar chás a bhí san Ardchúirt a chur chuig an gCúirt Achomhairc.

Is féidir leat achomharc a dhéanadh ar chinneadh an bhreithimh ina iomlán, i.e. a c(h)inneadh ar cé a bhí ciontach agus na damáistí a bhronn sé/sí (má bhronn), sa chás seo is féidir leis an gcúirt achomhairc

  • aontú leis an gcinneadh a rinne an chéad chúirt agus seasamh leis nó
  • easaontú leis an gcinneadh a rinne an chéad chúirt agus an cinneadh sin a chur ar neamhní nó
  • na damáistí a bronnadh a ardú nó a ísliú

Má tá tú sásta leis an gcinneadh a rinne an chéad bhreitheamh maidir leis an té a bhí ciontach ach má tá tú míshásta leis an méid damáistí a bhronn sé/sí, is féidir achomharc a lorg ar an méid damáistí a bronnadh amháin. Is féidir leis an gcúirt achomhairc ansin na damáistí a bhronn an chéad bhreitheamh a ardú nó a ísliú.

Muna n-éiríonn leat san achomharc beidh ort costais an dá thaobh a íoc agus mar sin má dhéanann an taobh eile aon tairiscint an cás a réiteach leat ba cheart breathnú ar sin go cúramach.

Page edited: 24 February 2015