An Dlí Sibhialta

Measúnú Díobhálacha Pearsanta
Déanann InjuriesBoard.ie na hÉireann cinneadh maidir le héilimh ar dhíobháil phearsanta sa chás nach bhfuil an duine a bhí freagrach as an ngortú ag cur i gcoinne dliteanais agus go dtoilíonn sé/sí don Bhord measúnú a dhéanamh ar an éileamh ar chúiteamh.

Éilimh bheaga agus éisteacht chúirte
Mura féidir do nós imeachta um éilimh bheaga a fhuascailt, d’fhéadfaí é a atreorú dá éisteacht sa Chúirt Dúiche.

Cás Sibhialta a thógáil
Tá cur síos anseo ar na bunchéimeanna a bhaineann le cás sibhialta.

Faillí agus Cúiteamh
Tá cur síos sa cháipéis seo ar fhaillí agus ar chúiteamh

Ionadaíocht sa Chúirt
Tá cur síos anseo ar ghairm an dlí.

Táillí dlí agus costais ar chásanna sibhialta
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na costais a bhaineann le Cás Sibhialta.

Eascairí agus pleadálacha
Tugann an doiciméad seo forbhreathnú ginearálta ar eascairí agus pleadálacha i gcásanna sibhialta.

Nósanna Imeachta na Cúirte Dúiche
Úsáidtear fógra éilimh chun tús a chur le himeachtaí sa Chúirt Dúiche. Aimsigh breis faisnéise faoi na foirmeacha a úsáidtear agus na nósanna imeachta a leantar.

Nósanna Imeachta na Cúirte Cuarda
Cuireann an doiciméad seo síos ar an 'mBille Sibhialta', dociméad nár mhór duit a sheirbheáil ar an gCosantóir chun imeachtaí a thosú sa Chúirt Chuarda.

Nósanna Imeachta na hArd-Chúirte
Toghairm a chuireann tús le himeachtaí sibhialta san Ard Chúirt is ea an toghairm thionscnaimh.

Éileamh a Réiteach
Tá cur síos sa cháipéis seo ar chás a réiteach.

Imeachtaí i gcásanna cúirte sibhialta
Tá cur síos sa cháipéis seo ar éisteacht cúirte i gcás sibhialta.

Achomharc ar an gCinneadh
Tá cur síos sa cháipéis seo ar cén chaoi achomharc a dhéanamh i gcás sibhialta.

Coimisinéirí Mionn
Cur síos ar na feidhmheanna agus dualgais atá ar Choimisinéirí Mionn

Coimisinéirí Síochána
Pléann an cháipéis seo na dualgais atá ar Choimisinéirí Síochána.

Nótairí poiblí
Déanann nótaire poiblí freastal ar an bpobal in ábhair neamhchonspóideacha a bhaineann de ghnáth le gnó iasachta nó idirnáisiúnta.