Gabháil agus coinneáil neamhdhleathach

Eolas

Más mian leis an nGarda Síochana tú a ghabháil ní mór barántas gafa a bheith acu ach amháin sa chás go bhfuil tú gafa as coir lena mbaineann téarma príosúnachta de 5 bliana nó níos mó léi. Sa chás sin ní mór go mbeadh cúis réasúnta ag na Gardaí le bheith in amhras gur tusa atá ciontach as coir.

Nuair atá tú gafa ní mór tú a thabhairt chuig stáisiún Garda gan aon mhoill mhíchuí agus chuir in iúl go bhfuil sé de cheart dul i gcomhairle le haturnae tú

Ní mór a chur in iúl duit cén fáth a bhfuil tú gafa - ní mór don Gharda a ghabh thú a insint duit go díreach cén choir lena bhfuil tú gafa. Muna bhfuil sa ghabháil ach cur i gcéill ar mhaithe le tú a cheistiú maidir le coireanna eile is gabháil neamhdhleathach atá inti.

Nuair atá tú gafa, tá sé de cheart agat a bheith tugtha ós comhair na cúirte chomh luath agus is féidir. Tá sé leagtha síos i reachtaíocht éagsúil cé chomh fada gur féidir thú a choinneáil le ceistiú. Sa chuid is mó cásanna nuair atá duine gafa as coir lena mbaineann príosúnacht 5 bliana nó níos mó, ní féidir é/í a choinneáil ach ar feadh 12 uair.

Cé go bhfuil tú faoi choinneáil, tá ceart bunreachtúil rochtain réasúnach dlíodóir agat. Tá ceart agat chun a insint gur féidir leat dul i gcomhairle le haturnae. Má iarrann tú le haghaidh aturnae nach féidir leat a cheistiú go dtí go sroicheann siad. Tá sé de cheart go mbeadh do aturnae sa seomra agallaimh.

Rialacha

Má dhéantar tú a ghabháil go neamhdhleathach ní bheidh aon fhianaise a bhailítear dá bharr ceadaithe. Mar shampla, má dhéanann Garda botún agus má insíonn sé/sí duit go bhfuil tú dhá ghabháil faoin gcuid mícheart den Acht um Thrácht Bhóthair, bheadh an ghabháil agus an sampla fola a tógadh neamhdhleathach. Ní bheadh an sampla fola ceadaithe mar fhianaise.

Aon fhianaise a fritheadh nuair a bhí tú coinnithe go neamhdhleathach fritheadh í go neamhdhleathach freisin agus ní bheidh sí ceadaithe. Mar shampla, má bhí tú coinnithe ar feadh achair níos faide ná an uasthréimhse atá ceadaithe agus má admhaíonn tú don choir, ní bheidh an admháil sin ceadaithe mar fhianaise i do choinne.

Níl aon fhianaise a fhaightear a sharaíonn an ceart atá agat teacht ar dhlíodóir ceadaithe mar fhianaise i do choinne freisin. Mar shampla, má iarrann tú labhairt le dlíodóir agus má dhiúltaítear don éileamh sin, d'fhéadfadh aon ráitis a dhéanann tú do na Gardaí a bheith neamhcheadaithe mar fhianaise i do choinne.

Page edited: 14 November 2014