Cánacha, muirir agus faoisimh

Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ)
Tá an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) le híoc ar mhaoin chónaithe. Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim í.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Cánacha agus faoisimh a bhaineann le tithíocht

Dleacht stampála ar réadmhaoin
Tá dleacht stampála iníoctha ar aistriú réadmhaoine
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Teach a cheannach

Faoiseamh cánach ar ús morgáiste/Faoiseamh cánach ag an bhfoinse
Ní cheadaítear aon fhaoiseamh cánach ar ús morgáiste le haghaidh morgáistí a glacadh i ndiaidh an 31 Nollaig 2012.
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Teach a cheannach

An Muirear Teaghlaigh
Tá Cáin Mhaoine Áitiúil ar mhaoin chónaithe ag teacht in ionad an Mhuirir eatramhaigh Theaghlaigh a tugadh isteach in 2012.
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Seilbh tí

Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR)
An muirear rialtais áitiúil bliantúil ar áit chónaithe phríobháideach neamhphríomha, mar shampla réadmhaoin phríobháideach ar cíos agus tithe saoire.
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Seilbh tí

Saincheisteanna cánach do thionóntaí
Déantar cur síos ar fhaoiseamh cánach le haghaidh tionóntaí príobháideacha (a bhfuil deireadh á chur leis) agus ar an ngá chun cáin a asbhaint ó d’íocaíochtaí cíosa má íocann tú an cíos go díreach le tiarna talún a chónaíonn thar lear .
This document is in: Tithíocht > Teach a fháil ar chíos

Ag ligean seomra i do theach amach ar cíos
Is féidir seomra i do theach a ligean ar cíos agus faoiseamh cánach a fháil.
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Seilbh tí

Iniúchadh umair sheipteacha agus córais chóireála fuíolluisce tí eile
Clárú agus iniúchadh umar seipteach agus córais eile chóireála fuíolluisce tí
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Seilbh tí