Seilbh tí

An Muirear Teaghlaigh
Tá Cáin Mhaoine Áitiúil ar mhaoin chónaithe ag teacht in ionad an Mhuirir eatramhaigh Theaghlaigh a tugadh isteach in 2012.

Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha (NPPR)
An muirear rialtais áitiúil bliantúil ar áit chónaithe phríobháideach neamhphríomha, mar shampla réadmhaoin phríobháideach ar cíos agus tithe saoire.

Cuideachtaí bainistíochta do bhloic árasán
Ní mór cuideachta bainistíochta úinéirí a bheith bunaithe sula ndíolann réalóir bhloc árasán aonad ar bith.

Ag ligean seomra i do theach amach ar cíos
Is féidir seomra i do theach a ligean ar cíos agus faoiseamh cánach a fháil.

Bunchíos
Tá cur síos sa cháipéis seo ar chíos talún agus conas cíos talún ar d'áitreabh a cheannach amach.

Iniúchadh umair sheipteacha agus córais chóireála fuíolluisce tí eile
Clárú agus iniúchadh umar seipteach agus córais eile chóireála fuíolluisce tí

Teach an teaghlaigh agus tithe comhroinnte
Céard atá i gceist le teeach an teaghlaigh agus na horduithe gur féidir a dheanamh ina leith.
This document is in: Teaghlach agus Caidrimh > Scaradh, colscaradh agus díscaoileadh

Cearta maoine lánúineacha comhchónaithe
Pléann an cháipéis seo na cearta maoine atá ag lánúineacha comhchónaithe maidir le tithíocht údaráis áitiúla, cóiríocht phríobháideach ar chíos agus an tAcht um Chosaint Tí an Teaghlaigh.
This document is in: Teaghlach agus Caidrimh > Lánúineacha comhchónaithe

Cearta maoine agus cliseadh ar chaidreamh
Pléann an cháipéis seo cibé an bhfuil aon chearta maoine ag céilí agus comhchónaitheoirí, tar éis cliseadh ar a gcaidreamh.
This document is in: Teaghlach agus Caidrimh > Fadhbanna pósta agus caidrimh eile