Suíomhanna tithíochta ar chostas íseal

Réamhrá

Is féidir le húdaráis áitiúla súiomhanna tithíochta a chur ar fáil ar chostas íseal chun cabhrú le daoine a bhfuil tithíocht de dhíth orthu a dtithe féin a chur ar fáil. Sé an t-údarás áitiúil a shocraíonn an praghas; d'fhéadfadh sé a bheith chomh híseal le 127.

Is féidir na costaisí tógála a bheith maoinithe le morgáiste ó bhanc, nó má tá tú i dteideal, le morgáiste ó údarás áitiúil. Tá an scéim deartha le n-úsáid i gcomhar le scéimeanna eile tithíochta cosúil leis an Comhúinéireacht; Scéim tithíocht achmhainneach agus Scéim Liúntas Morgáiste.

Má theastaíonn sain-fhorbairt ón suíomh ionas gur féidir leanacht ar aghaidh leis an tóigeáil, d'fhéadfadh sé go dtabhairfeadh an t-údarás áitiúil cabhair airgid leis na costaisí.

Rialacha

Má tá tú:

  • Cláraithe ar liosta feithimh tithíochta ag údarás áitiúil, nó,
  • I do thionónta ag údarás áitiúil nó i do thionónta atá ag ceannacht do theach, agus go bhfuil tú ag iarraidh teach príobháideach a cheannacht agus an teach atá agat faoi láthair a thabhairt ar ais don údarás áitiúil, nó
  • I do thionónta ar feadh níos mó ná bliain amháin i dteach a cumann tithíochta ar fáil faoin scéim Foirdheontasaíocht Cíos agus go bhfuil tú ag iarraidh teach phríobháideach a cheannacht agus an teach atá agat faoi láthair a thabhairt ar ais don údarás áitiúil, nó
  • I do bhall de chomharchumann nó grúpa tithíochta neamh-bhrabúis ar a bhfuil ar a laghad 75% de na baill ina dtionóntaí, tionóntai atá ag ceannacht a dtithe nó cláraithe ar an liosta feithimh tithíochta ag an údarás áitiúil, nó
  • Ar dhuine atá páirteach i dtionscnamh grúpa chomh-úinéaracht*

b'fhéidir go bhféadfá suíomh ar chostas íseal a fháil chun teach nua a thógáil.

Séard is tionscnamh comh-úinéarachta ghrúpa ann ná scéim tithíochta déanta suas de thithíocht chomh-úinéaracht, atá urraithe ag údarás áitiúil nó comharchumann tithíochta. Is féidir leis an údarás áitiúil suíomhanna ar chostas íseal a chur ar fáil do chuile theach sa scéim fiú muna mbeadh gach duine sa scéim ina theideal.

Ag díol do theach

Má dhíolann tú do theach taobh istigh de 10 mbliain, beidh ort an difear idir an luach margadh den suíomh agus an praghas díolta a íoc leis an údarás áitiúil. Beidh ísliú 10% ar an uimhir seo chuile bhliain ina dhiaidh sin, mar sin, má dhíólann tú tar éis 20 mbliana, ní bheidh ort tada a íoc leis an údarás áitiúil.

Conas iarratas a dhéanamh

Téigh i dteagmháil le d'údarás áitiúil.

Page edited: 16 June 2015