Morgáistí údaráis áitiúla

Réamhrá

Muna féidir leat iasacht a fháil ó chumann foirgníochta nó ó bhanc b'fhéidir go bhfuil tú i dteideal morgáiste ó d'údarás áitiúil.

Is féidir leis an t-iasacht a bheith chomh hárd le 97% de luach an tí ach le huasmhéid iasachta de €200,000.

Beidh morgáiste údarás áitiúil ina mhorgáiste bhliainachta le rátaí úis malartach ionas go mbeidh na haisíocaíochtaí ag dul suas agus síos le rátaí úis ginearálta.

Rialacha

D’fhéadfá a bheith i dteideal morgáiste ó údarás áitiúil más féidir leat a thaispeáint don údarás áitiúil nach féidir leat iasacht a fháil ó bhanc ná ó chumann foirgníochta agus:

  • Gur ceannaitheoir céad-uaire tú agus
  • Go sásaíonn d’ioncam an tástáil ioncaim - féach thíos

An scrúdú ioncam:

Teaghlach le hioncam amháin

  • Má bhí do oll-ioncam (roimh cháin) de €50,000 nó níos lú agat sa mbliain dheireanach cánach, tá tú i dteideal.

Teaghlach le dhá ioncam

  • Má bhí do oll-ioncam (roimh cháin) de €75,000 nó níos lú agat sa mbliain dheireanach cánach, tá tú i dteideal.

Conas iarratas a dhéanamh

Téígh i dteagmháil led' údarás áitiúil.

Page edited: 21 June 2016