Cabhair maidir le teach a cheannach

Morgáiste a fháil
Ceangaltas fadtéarmach airgeadais is ea morgáiste. Is gá duit do chuid airgeadais a mheasúnú agus a chinntiú gur féidir leat na haisíocaíochtaí a dhéanamh. Chuir an Banc Ceannais teorainneacha ar mhéid morgáistí cónaithe.

Help to Buy incentive
The Help to Buy scheme offers a tax refund for first-time buyers of newly built homes.

Morgáistí údaráis áitiúla
Is féidir le údaráis áitiúla morgáístí a chur ar fáil do dhaoine nach féidir leo iasacht a fháil ó chumann foirgníochta ná ó bhanc.

Scéim Liúntas Morgáiste
Tá liúntas de 11,427.64 euro iníoctha thar tréimhse 5 bhliana le tionóntaí den údarás áitiúil nó le tionóntaí atá ag ceannach ón údarás nó tionóntaí de chumainn tithíochta faoi leith atá ag ceannach nó ag tógáil tí le morgáiste.

Suíomhanna tithíochta ar chostas íseal
Is féidir le húdaráis áitiúla suíomhanna tithíochta a chur ar fáil ar chostas íseal, chun cabhrú le daoine a bhfuil tithíocht de dhíth orthu a gcuid tithíocht féin a chur ar fáil.

An Scéim Chomhúinéireachta
Chuir an scéim seo ar chumas ceannaitheoirí ísealioncaim comhréir de theach a cheannach le tosú amach, a d'imigh i méid de réir a chéile go dtí go raibh siad faoi lánúinéireacht an tí. Tá deireadh curtha léi anois.

Scéimeanna tithíochta inacmhainne
Tá deireadh curtha leis na scéimeanna seo. Scéimeanna ab ea iad chun cuidíú le teaghlaigh ar ioncam íseal teach a cheannach.