Anseo atá tú: Baile > Tithíocht > Ag ceannach tí > Teach a cheannach > Na costais a bhaineann le teach a cheannach

Na costais a bhaineann le teach a cheannach

Réamhrá

Tá costais eile a bhaineann le ceannacht tí seachas an morgáiste. Is féidir leo seo a bheith trom go leor, mar sin tá sé tábhachtach iad a bheith curtha san áireamh roimh dhul ar aghaidh le ceannacht tí.

Éarlais

De réir Rialacháin de chuid an Bhainc Cheannais, tá teorannacha ar an méid gur féidir a fháil mar iasacht mhorgáiste. Is gá iarmhéid an phraghais a íoc mar éarlais. De ghnáth, bíonn ar cheannaitheoirí ar a laghad 10% den phraghas, nó fiú níos mó, a íoc mar éarlais. Féach Morgáiste a fháil.

Más morgáiste ón údarás áitiúil atá i gceist, d'fhéadfadh an t-éarlais a bheith chomh híseal le 3% den phraghas.

Táillí

Táillí iasachtóra

D'fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh anseo: táille iarratais; suirbhé an iasachtóra; cuardaithe; costais iasachta morgáiste agus banna slánaithe chun a chinntiú nach mbeidh caillteanas dhá dhéanamh ag an iasachtóir má bhíonn air athsheilbh a thógáil ar a áitreabh.

Táillí dlí

Níl aon ráta seasta muirear ann le haghaidh táillí dlí. Faoi Alt 4 den Acht Iomaíochta, 2002, níl aon chéatadán nó leibhéal seasta táillí ann. Seachas sin, is féidir le haturnaetha rátaí iomaíocha a thairiscint le haghaidh obair thíolactha - an obair dlí a bhaineann le teach a cheannach. Féadfaidh siad táille sheasta a ghearradh ort nó céatadán den phraghas ceannaigh. Is féidir roinnt meastachán a fháil sula ndéanann tú cinneadh faoi ghnólacht dlí.

Féadfaidh costais eile a bheith ann a bhaineann leis an bpróiseas dlí lena n-áirítear táillí na clárlainne talún agus táillí cuardaigh dlí. Bíonn CBL iníoctha ar na táillí dlí freisin.

Táille shuirbhé an cheannaitheora

Tá an suirbhé seo difriúil ón suirbhé a dhéanann an t-iasachtóir. Bíonn difear an-mhór sna costais.

Árachas

Árachas chosaint mhorgáiste

árachas chosaint mhorgáiste deartha le fuílleach do mhorgáiste a íoc má fhaigheann tú bás sula n-aisíoctar an iasacht go hiomlán. Go ginearálta, ní mór d’iasachtóirí a chinntiú go bhfuil cosaint mhorgáiste leordhóthanach agat nuair a fhaigheann tú iasacht le teach a cheannach, ach ní gá gurb iad sin a shocróidh an t-árachas duit. Ní mar a chéile préimheanna chuile chomhlacht ach tagann laghdú orthu i gcónaí thar théarma na hiasachta de réir mar a laghdaítear méid na hiasachta.

Ritheann na húdaráis áitiúla plean dá gcuid féin (Plean na nÚdarás Áitiúil um Chosaint Mhorgáiste) agus ní mór don té a fhaigheann iasacht faoi Scéim Iasachta na nÚdarás Áitiúil le Teach a Cheannach árachas a fháil tríd an scéim sin.

Árachas bhaile

Áitíonn formhór na n-iasachtóirí freisin go bhfaighfeá dóthain árachas bhaile le do theach a chosaint i gcás tine nó damáiste éigin eile. Níl ort árachas a cheannach ó d’iasachtóir.

Stampdhleacht

Is cáin í an stampdhleacht a bhíonn le n-íoc de réir luach na ngnóthaí.

Page edited: 23 August 2016

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

  • Na céimeanna a bhaineann le teach a cheannach
    Beidh ort ceann de na cinntí is mó i do shaol a dhéanamh nuair a bheidh tú ag ceannach tí. Breathnaímid anseo ar na nithe nach mór smaoineamh orthu sula gceannaítear maoin agus an próiseas atá i gceist.
  • An tInnéacs Praghsanna do Thomhaltóirí
    Tomhaiseann an tInnéacs Praghsanna do Thomhaltóirí an t-athrú i meánleibhéal praghsanna a íocann teaghlaigh phríobhaideacha agus cuairteoirí eachtrannacha go hÉirinn ar earraí agus seirbhísí tomhaltóra.
  • Athshealbhú tí
    An bhfuil easpa acmhainní agat le do mhorgáiste tí a íoc? An bhfuil do theach faoi bhagairt athshealbhaithe? Faigh amach faoi roghanna atá ar fáil duit.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du