Teach a cheannach

Overview Document Na céimeanna a bhaineann le teach a cheannach
Beidh ort ceann de na cinntí is mó i do shaol a dhéanamh nuair a bheidh tú ag ceannach tí. Breathnaímid anseo ar na nithe nach mór smaoineamh orthu sula gceannaítear maoin agus an próiseas atá i gceist.

Faoiseamh cánach ar ús morgáiste/Faoiseamh cánach ag an bhfoinse
Ní cheadaítear aon fhaoiseamh cánach ar ús morgáiste le haghaidh morgáistí a glacadh i ndiaidh an 31 Nollaig 2012.

Dleacht stampála ar réadmhaoin
Tá dleacht stampála iníoctha ar aistriú réadmhaoine

Gníomhais réadmhaoine
Gach uair a athraítear úinéireacht réadmhaoine, déantar gníomhas nua teidil a dhréachtú chun an t-athrú a chur i gcuntas. Tá an tÚdarás Clárúcháin Maoine freagrach as dhá chóras chun idirbhearta réadmhaoine a chur i gcuntas.

Cearta maoine lánúineacha comhchónaithe
Pléann an cháipéis seo na cearta maoine atá ag lánúineacha comhchónaithe maidir le tithíocht údaráis áitiúla, cóiríocht phríobháideach ar chíos agus an tAcht um Chosaint Tí an Teaghlaigh.
This document is in: Teaghlach agus Caidrimh > Lánúineacha comhchónaithe

Polasaithe árachais chun do mhorgáiste a chosaint
Sainiú achomair ar 2 shaghas éagsúla árachais is féidir leat a fháil maidir le morgáiste.

Na costais a bhaineann le teach a cheannach
Chomh maith le híocaíochtaí morgáiste, tá costais shuntasacha eile ag baint le ceannach tí.

Ag bogadh go teach nua
Achoimre ar na bearta atá le glacadh nuair a bhogtar teach, fóntais a aistriú, post a atreorú agus scoileanna a chur ar an eolas ina measc.