Cailliúint do thí

An easpa dídine
Forbhreathnú ar an easpa dídine in Éirinn ina leagtar amach reachtaíocht, beartas agus pleananna nua mar aon le foinsí cúnaimh do dhaoine atá gan dídean.

Tithíocht agus tacaí eile do dhaoine gan dídean
Tithíocht agus tacaí eile do dhaoine gan dídean.

Easpa dídine na n-óg
Cúiseanna le heaspa dídine na n-óg, agus socruithe do dhaoine óga atá gan dídean nó atá i mbaol a dteach a chailleadh.

Gníomhaireachtaí a sholáthraíonn seirbhísí do dhaoine gan dídean
Eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí do dhaoine nach bhfuil aon chóiríocht acu.

Ceannach Éigeantach
Déantar ceannach éigeantach ar thalamh ionas gur féidir togra infrastruchtúir phoiblí dul ar aghaidh ar mhaithe le chuile dhuine.

Forbhreathnú ar fhiachas morgáiste
Eolas do dhaoine atá i mbaol fiachais mhorgáiste
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Riaráistí morgáiste

Athshealbhú tí
An bhfuil easpa acmhainní agat le do mhorgáiste tí a íoc? An bhfuil do theach faoi bhagairt athshealbhaithe? Faigh amach faoi roghanna atá ar fáil duit.