Riaráistí Cíosa

Réamhrá

Más tionónta údaráis áitiúil tú, tá tú tar éis aontú go n-íocfá cíos seachtainiúil, atá bunaithe ar ioncam do theaghlaigh. Má thagann laghdú ar d'ioncam, teigh i dteangmháil láithreach leis an údarás áitiúil chun laghdú a éileamh ar do chíos.

Má theipeann ort an cíos iomlán a íoc, ar fáth ar bith, éireoidh riaráistí cíosa ar do chuntas. Ta sé fíor-thábhachtach go lalabharfá leis an údarás áitiúil chun do riaráistí cíosa a phlé. D'fhéadfá aontú leis an údarás áitiúil go n-íocfá cuid áirithe riaráistí gach seachtain.

Muna dhéanann tú socrú na riaráistí a íoc, d'fhéadfá do theach a chailliúint.

Tá seirbhísí cothabhála tionóntachta ag roinnt údarás áitiúil chun tacú le tionóntaí, go h-áirithe má tá riaráistí cíosa acu. Iarr ar d'údarás áitiúil chomh luath agus is féidir chun an tacaíocht seo a fháil.

Tá clásal cruatain ann a chuireann ar chumas údarás áitiúil cíos teaghlaigh a laghdú má tá cúiseanna ar leith ann chun amhlaidh a dhéanamh. Mar shampla, féadfaidh an t-údarás áitiúil do chíos a laghdú má imríonn tosca eisceachtúla sóisialta tionchar a chruthaíonn deacracht don teaghlach feidhmiú nó an cíos atá dlite a íoc, nó dá mbeadh sé ina chúis le cruatan míchuí do do theaghlach chun an cíos iomlán a íoc.

Is seirbhís rúnda agus saor in aisce í an tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (SBCA) dóibh siúd atá i bhfiacha nó go bhfuil fadhb acu ag bainistiú airgid. Tá ard-leibhéal traenála ag foireann SBCA agus tá oifigí SBCA ar fud na hÉireann.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teangmháil le Rannóg Tithíochta d'údaráis áitiúil. Chun labhairt le comhairleoir SBCA, cuir glao ar an líne chabhrach: 0761 07 2000 (9rn - 8in, Luan - Aoine) nó cuir ríomhphost chuig helpline@mabs.ie nó déan teangmháil le d'oifig áitiúil SBCA.

Page edited: 30 March 2016