Anseo atá tú: Baile > Tithíocht > An t-údarás áitiúil agus tithíocht shóisialta > Cumainn tithíochta

Cumainn tithíochta

Eolas

Eagraíochtaí neamhspléacha nach ndéanann brabach iad cumainn tithíochta ar a dtugtar go minic "cumainn tithíochta deonacha" nó "tithíocht deonach", a chuireann tithe ar chíos ar fáil do dhaoine nach bhfuil ar a gcumas a gcuid tithe féin a cheannach nó do ghrúpaí speisialta, mar shampla sean daoine nó daoine gan dídean.

Bunaítear cumainn tithíochta deonacha go hiondúil le dul i ngleic le riachtanas tí go háitiúil. Bunaíonn cumainn chúraim/deonacha atá seanbhunaithe le seirbhísí a chur ar fáil do ghrúpaí le riachtanais speisialta - sean daoine nó daoine le míchumais - na cumainn tithíochta go minic. Cuireann go leor cumainn atá ag plé leis an rannóg tithíochta go deonach seirbhísí eile ar fáil nach mbaineann le tithíocht, mar shampla, béilí do ghrúpaí, imeachtaí sóisialta agus comhairle leasa.

Cineál faoi leith cumainn tithíochta iad comharchumainn úinéireachta tí ina mbíonn chomhfhreagracht ar thionóntaithe i mbainistíocht agus cothabháil a dtithe.

Rialacha

Más mian leat teach a fháil ó chumann tithíochta, ní mór a bheith cláraithe ar liosta feithimh an údaráis áitiúil i do cheantar agus d'fhéadfadh sé go mbeadh scrúdú ioncaim nó maoine le sásamh freisin.

Go bunúsach tá na cearta céanna ag tionóntaithe chumainn tithíochta agus atá ag tionóntaithe údaráis áitiúil, ach, níl sé de cheart ag tionóntaithe chumainn tithíochta a gcuid tithe a cheannach.

Conas iarratas a dhéanamh

Cuirfidh an Rannóg Tithíochta san údarás áitiúil ar an eolas thú maidir le cumainn tithíochta atá ag feidhmiú i do cheantar. Nó, is féidir sonraí teagmhála do chumainn tithíochta in Éirinn a chuardach anseo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan iarratas ar do chumann tithíochta is rogha leat. Tá a pholasaí féin agus coinníollacha cáilíochta maidir le iarratasóirí tithíochta ag gach cumann tithíochta.

Tá eolas ginerálta faoi chumainn tithíochta ar fáil ón gComhairle na hÉireann do Tithiocht Shóisialta.

An Chomhairle na hÉireann do Tithiocht Shóisialta

50 Cearnóg Mhuirfean Thoir
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 661 8334
Facs:(01) 661 0320
Láithreán Gréasáin: http://www.icsh.ie
R-phost: info@icsh.ie

Page edited: 17 February 2009

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.