Aistriú chuig teach eile de chuid an údaráis áitiúil

Réamhrá

Más mian leat aistriú ó theach eile de chuid an údaráis áitiúil, ní mór duit clárú ar an liosta aistrithe.

Ar mhaith le bheith i dteideal clárú ar an liosta sin, ní mór duit cloí le coinníollacha áirithe, ina measc bheith saor ó riaráistí cíosa. Foilsíonn an t-údarás áitiúil na coinníollacha seo ina scéim leithdháiltí tithíochta de ghnáth.

Is féidir aistriú príobháideach a shocrú má aimsíonn tú duine a bheadh sásta a theach a aistriú leat. Níl aon chead go mbeadh an iomarca daoine ag maireachtáil sa teach de bharr an aistrithe seo agus ní mór go mbeadh an túdarás áitiúil sásta leis an socrú.

Is féidir socrú príobháideach a dhéanamh le duine ó údarás áitiúil eile, chomh fada go bhfuil an t-áitreabh sásúil agus go bhfuil an dá údarás sásta leis an aistriú.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil le le Roinn Tithíochta d'údaráis áitiúil.

Page edited: 31 December 2015