Iompar frithshóisialta i dtithíocht shóisialta

Réamhrá

Tá cumhachtaí áirithe ag údaráis áitiúla agus ag cumainn títhíochta duine atá ag baint le h-iompar frithshóisialta a dhíshealbhú óna theach. Ciallaíonn iompar frithshóisialta bheith ag déileáil drugaí nó aon iompar a bheadh ina chúis contúirte, díobháile, damáiste nó eagla dóibh siúd a mhaireann sa cheantar - mar shampla, foréigean, bagairt, imeaglú nó ciapadh.

Orduithe toirmisc

Is féidir leis an tionónta féin iarratas a dhéanamh ar ordú toirmisc i leith iompar frithshóisialta, i gcoinne duine ina líon tí féin. Cinnte, bheadh sé seo crua ar an té ar déanadh leatrom air.

Mar rogha eile, is féidir leis an údarás áitiúil nó an cumann tithíochta iarratas a chuir chuig an Chúirt Dúiche ar ordú toirmisc i gcoinne aon bhall den líon tí a bhfuil iompar frithshóisialta ar siúl acu. Is féidir leis an ordú seo duine a chosc ó theach áirithe nó ó cheantar áirithe agus is féidir leis cosc a chuir ar imeaglú agus ar cuir isteach de aon chinéal ar an tionónta nó ar dhuine eile.

Torthaí ar iompar frithshóisialta

Is féidir leis an údarás áitiúil diúltú do dhuine teach a fháil ar chíos de bharr iompar frithshóisialta nó diúltú dó teach a cheannach faoí scéim cheannaithe na dtionóntaí.

Is féidir leis an Roinn Coimirce Sóisialaí Forlíonadh Cíos a dhiúltú do dhuine a bhfuil teach sóisialta diúltaithe dó, nó atá díshealbhaithe, nó atá bainte de liosta tithíochta an údaráis áitiúil, toisc iompar frithshóisialta a bheith ar bun aige.

Conas iarratas a dhéanamh

Más tionónta den údarás áitiúil tú agus má tá iompar frithshóisialta ag cur as duit, cuir scéala chuig an údarás áitiúil. Más tionónta de chumann tithíochta tú agus má tá iompar frithshóisialta ag cur as duit, cuir scéala chuig an cumann tithíochta.

Tá faisnéis úsáideach le fáil sa bhileog ar dhíospóidí idir chomharsain (pdf) de chuid FLAC.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

Téigh i dteangmháil le d'údarás áitiúil nó le do chumann tithíochta..

Page edited: 31 December 2015