Tithíocht

Réamhrá

Tabharfaidh an rannóg seo eolas duit ar réimse fairsing a bhaineann le tithíocht.

Teach a cheannach

Má tá sé ar intinn agat teach a cheannach, aimseoidh tú eolas úsáideach mar gheall ar na céimeanna a bhaineann le teach a cheannach, morgáiste a fháil, agus na costais a bhaineann.

Lóistín ar cíos

Má tá lóistín ar cíos uait, aimseoidh tú eolas faoi árasán nó teach ar cíos a chuardach, Forlíonadh Cíos agus an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT).

Gheobhaidh tú faisnéis freisin ar céard le déanamh má theastaíonn ó do thiarna talún go mbogfá amach nó do chíos a mhéadú. Má tá fadhb agat le do thiarna talún, d'fheadfá dul i dteagmháil leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (BTC) a chuireann seirbhís réitigh ar fáil.

Cóiríocht ó údarás áitiúil

Is féidir eolas maidir le tithe de chuid na n-údarás áitiúil a fháil i morgáistí údaráis áitiúil, aistriú a fháil do theach údarás áitiúil eile.

Cead pleanála

Má tá spéis agat sa phróiseas pleanála, aimseoidh tú an t-eolas a theastaíonn uait faoi chead pleanála, faoi phleananna forbartha agus faoi thrácht a dhéanamh ar iarratas ar chead pleanála.

Réimsí eile spéisiúla

Ar na réimsí eile a bhaineann le tithíocht tá riaraistí morgáiste, easpa dídine, agus tithíocht do dhaoine níos sine.

Page edited: 26 June 2010