Íasachtaí ón údarás áitiúil ar mhaithe le feabhsucháin tí

Réamhrá

Tá iasachtaí ar fáil ón údarás áitiúil d'úinéirí tí ar mhaithe le hobair riachtanach a dhéanamh leis an teach a fheabhsú, a dheisiú nó a mhéadú.

Rialacha

D'fhéadfá a bheith i dteideal iasachta a fháil ón údarás áitiúil más féidir leat a chruthú gur theip ort iasacht a fháil ó bhanc nó ó chumann airgeadais agus:

  • Má theastaíonn feabhsucháin, deisiú nó píosa a chur leis an teach agus má shásaíonn tú scrúdú ar d'ioncam, nó
  • Má tá tú cláraithe ar liosta feithimh tithíochta leis an údarás áitiúil, nó
  • Más tionónta nó tionónta atá ag ceannach thú ón údarás áitiúil agus go bhfuil sé i gceist agat teach príobháideach a cheannach agus do theach a thabhairt ar ais don údarás áitiúil.
  • Más tionónta le breis is bliain thú de theach atá curtha ar fáil ag cumann tithíochta faoin scéim Fordheontas Cíosa agus go bhfuil sé i gceist agat teach príobháideach a cheannach agus do theach a thabhairt don údarás áitiúil.

Baineann an scrúdú ioncaim leis an gcéad rannóg amháin thuas; má bhaineann an dara, tríú, nó ceathrú rannóg leat ní bhaineann an scrúdú ioncaim leat.

An scrúdú ioncaim

  • Teaghlach aon-ioncaim

Má bhí d'ollioncam (roimh cháin) sa bhliain chánach dheireanach cothrom le €40,000 nó níos lú ná sin, beidh tú i dteideal na scéime.

  • Teaghlach dhá-ioncam

Méadaigh ollioncam (roimh cháin) an tsaothraí is airde sa bhliain chánach dheireanach faoi 2.5 agus cuir leis ollioncam an tsaothraí eile sa bhliain chánach dheireanach. Más €100,000 nó níos lú atá i gceist beidh tú i dteideal na scéime.

Rátaí

Seo a leanas na suimeanna is mó gur féidir a fháil ar iasacht:

  • €38,000 má tá an iasacht urraithe ar an teach tri mhorgáiste (nó €50,000 ar na hoileáin mhara)
  • €15,000 sa chás nach bhfuil an iasacht urraithe ar an teach tri mhorgáiste

Ráta athraitheach úis ata i gceist.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil leis an údarás áitiúil.

Page edited: 13 January 2016