Obair fheabhsucháin in áit tí ón údarás áitiúil

Réamhrá

Tríd an scéim seo is féidir le húdaráis áitiúla tithe príobháideacha a fheabhsú nó a mhéadú in áit tithe a chur ar fáil. Caithfidh an obair comhlíonta do riachtanas tithíochta a shásamh agus beidh do bhaint den liosta feithimh leis an údarás áitiúil de thoradh ar an obair seo.

Tá sé ar fáil do:

  • Dhaoine atá ina gcónaí ina dtithe féin ach go bhfuil an iomarca daoine sa teach amháin, nó go bhfuil caighdeán an tí faoi bhunleibhéal agus nach bhfuil sé d'acmhainn acu na feabhsucháin chuí a dhéanamh iad féin agus
  • Thionóntaí an údaráis áitiúil, daoine atá ar an liosta tithíochta, tionóntaí atá ag ceannach a dtithe ón údarás áitiúil nó tionóntaí chumainn tithíochta gur mian leo aistriú isteach i dteach le gaol leo ach nach sásaíonn an teach sin na bunchaighdeáin nó go bhfuil an teach ró-bheag

Má tá tú ina theideal, déanfaidh an t-údarás áitiúil an obair leis an teach a oitiúnú nó le seomraí codalta breise a chur ar fáil. Íocfaidh an t-údarás áitiúil costas iomlán na hoibre agus beidh táille le n-íoc agat leis an údarás ar feadh tréimhse nach faide ná 15 bliain. Má íocann tú costas iomlán na hoibre leis an údarás i dtréimhse níos giorra ná 15 bliain, cuirfear deireadh leis an táille.

Beidh an táille seo bunaithe ar an scéim cíos difreálaigh agus mar sin tá sé bunaithe ar d'acmhainní.

Rialacha

D'fhéadfá a bheith intofa má/s:

  • Tá tú cláraithe ar an liosta feithimh leis an údarás áitiúil
  • Tionónta nó tionónta atá ag ceannach thú ón údarás áitiúil agus go bhfuil sé i gceist agat teach príobháideach a cheannach agus do theach a thabhairt ar ais don údarás áitiúil
  • Tionónta le breis is bliain thú de theach atá curtha ar fáil ag cumann tithíochta faoin scéim Fordheontas Cíosa agus go bhfuil sé i gceist agat teach príobháideach a cheannach agus do theach a thabhairt ar ais don údarás áitiúil

Cuirfidh an t-údarás áitiúil an phráinn a bhaineann le do chás san áireamh agus chomh éifeachtach ó thaobh costais a bheadh sé agus iad ag déanamh cinneadh ar do theach nó teach do ghaol a fheabhsú.

Is féidir an teach a dhíol ag am ar bith. Ach, má dhéanann tú sin taobh istigh den tréimhse 15 bhliain nó roimh costas na hoibre a bheith íoctha ar ais agat, beidh ort aisíocaíocht a dhéanamh leis an údarás itiúil.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil le d'údarás áitiúil chun a fháil amach an oibríonn sé an scéim seo.

Page edited: 13 June 2017