Cártaí leighis agus cártaí cuairte LG

Cártaí leighis
Tugann an scéim cártaí leighis an teidlíocht do dhaoine áirithe seirbhísí sláinte poiblí saor in aisce a fháil. Mínítear sa cháipéis seo an cárta leighis agus conas iarratas a dhéanamh air.

Tástáil mhaoine cárta leighis: daoine faoi bhun 70 bliain d’aois
Conas a dhéantar measúnú ar d’ioncam i dtaobh theorainneacha ioncaim an chárta leighis má tá tú faoi bhun 70 bliain d’aois.

Tástáil mhaoine cárta leighis: daoine os cionn 70 bliain d’aois
Conas a dhéantar measúnú ar d’ioncam i dtaobh theorainneacha ioncaim an chárta leighis má tá tú breis agus 70 bliain d’aois.

Seirbhísí LG do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na seirbhísí saor in aisce a chuireann Liachleachtóirí Ginearálta ar fáil do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu.
This document is in: Sláinte > Seirbhísí sláinte > Seirbhísí Lia-chleachtóirí agus Ospidéal

Cártaí Cuairte LG (Liachleachtóir Ginearálta)
Mura bhfuil cárta leighis nó cárta cuairte LG agat, ní bhíonn cuairt ar dhochtúir ginearálta saor in aisce. Cad é cárta cuairte LG agus conas iarratas a dhéanamh?

Cártaí cuairte LG do leanaí faoi 6 bliana d’aois
Children under 6 are entitled to free visits to participating GPs. Find out how to register for the GP visit card for children under 6.