Cúrsaí dlí agus sláinte

Rochtain ar thaifid leighis
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na bealaí éagsúla inár féidir le duine teacht ar Thaifid Leighis.

Réamhthreoracha Cúraim
Is ráiteas é réamhthreoir cúraim maidir leis an gcineál agus an méid cóireála leighis nó máinliachta a bheidh ag teastáil uait sa todhchaí, de bhun na toimhdean nach mbeidh sé de chumas agat an cinneadh sin a dhéanamh ag an am ábhartha.

Toiliú don chóireáil leighis agus máinliach
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na rialacha a bhaineann le toiliú don chóireáil leighis agus máinliach.

Socruithe Dlíthiúla maidir le hÉagumas
Na socruithe dlíthiúla éagsúla is féidir le duine a dhéanamh chun aire a thabhairt dá g(h)nóthaí mura bhfuil sé/sí in ann déanamh amhlaidh ar chúis ar bith.

Coimircithe Cúirte
Tá cur síos sa cháipéis seo ar Choimircí Cúirte agus cén chaoi a ndéantar iarratas le duine a ainmniú ina c(h)oimirce cúirte.