Córas sláinte

Teidlíocht do sheirbhísí sláinte
Léiríonn seo an teidlíocht atá ag daoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn do sheirbhísí sláinte poiblí.

An Roinn Sláinte
Tá freagracht ag an Roinn Sláinte le haghaidh pleanála straitéiseach na seirbhísí sláinte. Forbhreathnú ar an Roinn Rialtais seo.

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Tá na seirbhísí sláinte phoiblí soláthartha ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Róil, freagrachtaí, feidhm agus suíomh na FSS.

An tSeirbhís Aisíoctha do Chúram Príomhúil
Tugann an cháipéis seo cur síos ar an tSeirbhís Aisíoctha do Chúram Príomhúil (an Bord Seirbhísí Liachta Ginearálta roimhe seo), a riarann íocaíochtaí chuig dochtúirí, cógaiseoirí agus fiachlóirí a chuireann seirbhísí ar fáil faoin tSeirbhís Aisíoctha do Chúram Príomhúil.

Seirbhísí sláinte do chuairteoirí go hÉirinn
Léiríonn an doiciméad seo an teidlíocht atá ag cuairteoirí ar sheirbhísí sláinte agus conas a socraítear gnáth-chónaí.

Seirbhísí éigeandála sláinte
Is dualgas é de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí éigeandála sláinte poiblí a chur ar fáil. Conas mar a dhéantar na seirbhísí a eagrú, cé atá i dteideal rochtain a fháil orthu agus conas is féidir rochtain a fháil ar chúnamh lasmuigh de ghnáthuaireanta i gcás éigeandála.

Gearán a dhéanamh faoi sheirbhís sláinte
Rialacha maidir le gearáin i gcoinne FSS agus conas gearán a dhéanamh

An t-árachas sláinte príobbháideach
Cuireann an doiciméad seo síos ar na rialacha a bhaineann faoi láthair le hárachas sláinte.

Gníomhaireachtaí sláinte
Tá cur síos sa cháipéis seo ar roinnt de na heagraíochtaí agus údaráis a bhfuil ról acu maidir le soláthar agus rialú na seirbhísí sláinte in Éirinn.

Clárú gairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh
Tá clárú ceangailte ar dhá ghairm déag i láthair na huaire. Pléitear moltaí le haghaidh córas déanta gearán agus araíonachta sa doiciméad seo chomh maith.