Cóir don thorthúlacht

Réamhrá

Ní chuireann na seirbhísí sláinte poiblí seirbhísí Atáirgthe Dhaonna Chuidithe (lena n áirítear Toirchiú In Vitro nó IVF) ar fáil. Níl na seirbhísí a chuirtear ar fáil faoi réir ag rialú reachtach i láthair na huaire. Táthar tar éis dlíthe i ndáil leis an limistéar a rith, ach níor tháinig siad i bhfeidhm go fóill. Tá an cleachtas míochaine maidir le Seirbhísí Atáirgthe Dhaonna Chuidithe á rialú ag treoirlínte eisithe ag Comhairle na nDochtúirí Leighis.

Tá Toirchiú In Vitro (IVF) ar fáil (go pointe áirithe) ó lianna comhairleacha príobháideacha agus i gclinicí príobháideacha.

Rialacha

Níl an toirchiú in vitro ar fáil ó na seirbhísí sláinte poiblí agus níl fáil forleathan ar an tseirbhís in Éirinn. Féadfaidh do lia teaghlaigh (GP) tú a atreorú chuig na speisialtóirí agus clinicí príobháideacha a sholáthraíonn an tseirbhís nó b’fhéidir go mbeifeá in ann teagmháil a dhéanamh leis an gclinic go díreach i gcomhair coinne.

Críochnóidh an Coimisiún a chuid oibre i 2005. Is ar bhunús na moltaí seo a chuirfear daoine ar an eolas sa díospóireacht phoiblí sula nglacfar le moltaí maidir le polasaí. Tá an tuarascáil an Choimisiúin ar fáil anseo (pdf).

Áirítear leis an Acht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh 2015 dlíthe faoin atáirgeadh daonna cuidithe, ach níor tháinig siad i bhfeidhm go fóill. Is féidir leat a thuilleadh a léamh faoin Acht inár bhfoilseachán Relate (pdf).

I mBealtaine 2005, chuir an tAire Sláinte an Tuarascáil faoi bhráid Chomhchoiste um Shláinte agus Leanaí an Oireachtais le breithniú. Beidh a mholtaí mar bhonn chun eolas a thabhairt don díospóireacht phoiblí sula gcuirfear moladh beartais ar bith i gcrích.

Faoiseamh cánach agus cóireáil toirchithe

Féadfaidh tú faoiseamh cánach a éileamh maidir leis na costais a bhaineann le cóireáil toirchithe in vitro mar chuid den scéim um fhaoiseamh cánach i leith costais leighis.

An Scéim Íocaíochta Drugaí

Áirítear na drugaí a úsáidtear mar chuid de chóireáil torthúlachta mar drugaí atá clúdaithe ag anScéim um Íocaíochtaí Drugaí. Bíonn teorainn faoin Scéim Íocaíochta Drugaí leis an méid a chaitheann tú a íoc as drugaí ceadaithe ar oideas, as cógais leighis agus as fearais áirithe in aon mhí amháin.

Page edited: 26 January 2017