Seirbhísí pleanála clainne

Eolas

Soláthraíonn LGanna, eagraíochtaí deonacha agus clinicí speisialaithe pleanála príobháidí clainne comhairle ar fhrithghiniúint agus oidis do dhrugaí agus fearais fhrithghiniúnacha. Soláthraíonn an Clár um Thoircheas Géarchéime an láithreán gréasáin thinkcontraception.ie chun faisnéis a thabhairt faoi roghanna agus seirbhísí frithghiniúnacha.

Rialacha

Má tá cárta leighis agat, tá tú i dteideal seirbhísí saor in aisce LG a fháil, lena n-áirítear comhairle ar fhrithghiniúint agus oidis do dhrugaí agus d’fhearais fhrithghiniúnacha. Mura bhfuil cárta leighis agat, is féidir costais drugaí agus fearas frithghiniúnach a chur san áireamh sna socruithe fóirdheontais do dhrugaí agus cógais fhorordaithe.

Soláthraíonn clinicí deonacha agus príobháideacha pleanála clainne seirbhísí frithghiniúnacha, chomh maith. Is gnách go ngearrann na soláthraithe deonacha muirir, ach féadtar iad a tharscaoileadh i roinnt cásanna.

Aois

Níl aon aois íosta sheasta ann in Éirinn ag ar féidir comhairle agus oidis fhrithghiniúnacha a sholáthar. Is é 17 mbliana d’aois aois an toilithe do ghníomhaíocht ghnéasach ach d’fhéadfadh coir coiriúil a bheith ann gnéas a bheith le duine atá faoi aois 17 mbliana. Ciallaíonn seo go bhfuil soláthraithe seirbhísí frithghiniúnacha i dteideal a dhiúltú na seirbhísí siúd a sholáthar do dhaoine faoi 17 mbliana. Go ginearálta, is é 16 bliana aois an toilithe do sheirbhísí seirbhísí sláinte.

Gnáthaimh mháinliachta

Ceist don othar, i gcomhairle lena ndochtúir nó speisialtóir is ea an cinneadh chun dul faoi obráid steirilithe ar mhaithe le cuspóirí pleanála clainne.

Is ionann an teidlíocht a bhíonn agat do sheirbhísí saor in aisce agus do sheirbhísí ospidéil phoiblí go ginearálta. Tá na nósanna imeachta seo ar fáil, i roinnt ospidéil phríobháideacha, sa chás go bhfuil an costas iomlán iníoctha.

Toirchis ghéarchéime

Is éard is toircheas géarchéime ná toircheas neamhphleanáilte arb ionann é agus géarchéim phearsanta don bhean thorrach.

Tá de chuspóir ag an gClár Toircheas Géarchéime an líon toirchis ghéarchéime a laghdú trí oideachas, comhairle agus seirbhísí frithghiniúnacha a sholáthar.

Chomh maith leis sin, cistíonn sé seirbhísí comhairleoireachta toirchis. Tá fáil ar fhaisnéis faoi na seirbhísí seo ar positiveoptions.ie.

Ginmhilleadh

Tá ginmhilleadh in aghaidh an dlí in Éirinn, seachas nuair is baol fíor agus mór do shaol na máthar. Áirítear leis seo baol a eascraíonn ó bhagairt féinmharaithe. Leagtar amach san Acht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis, 2013 conas a d’eisigh an dlí sa limistéar seo agus an Roinn Sláinte treoirlínte do ghairmithe sláinte.

Ní féidir cosc a chur ar mhná in Éirinn ó thaisteal thar lear go dtabharfar faoi ghinmhilleadh orthu. Tá sé ar aon dul leis an dlí chun faisnéis a sholáthar faoi ghinmhilleadh thar lear, faoi réir coinníollacha diana. Tá sé in aghaidh an dlí chun ginmhilleadh a spreagadh nó chun tacú leis faoi chúinsí aonair.

Page edited: 19 November 2015