An Clár um Thoirchis Ghéarchéime

Eolas

Clár um Thoircheas Géarchéime FSS freagrach as straitéis náisiúnta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic le saincheist toircheas géarchéime. Oibríonn an Clár um Thoircheas Géarchéime chun na croíchuspóirí a leanas a bhaint amach:

  • An líon toircheas géarchéime a laghdú trí oideachas, comhairle agus seirbhísí frithghiniúnacha a sholáthar
  • An líon ban a laghdú a mbíonn toircheas géarchéime acu agus a roghnaíonn ginmhilleadh a dhéanamh trí sheirbhísí agus tacaíochtaí a sholáthar a dhéanann roghanna eile níos mealltaí
  • Seirbhísí comhairleoireachta, leighis agus aon seirbhísí sláinte eile a sholáthar a chuirfidh tacaíocht ar fáil tar éis toircheas géarchéime

Acmhainní oideachais

Acmhainn an Chláir Thoircheas Géarchéime is ea an láithreán gréasáin b4udecide.ie do dhaoine óga agus do thuismitheoirí ina bhfuil faisnéis ar oideachas gnéis. Tá acmhainní eile ann do thuismitheoirí, múinteoirí agus d’oibrithe don ógra ar láithreán gréasáin an Chláir Thoircheas Géarchéime.

Soláthraíonn an Clár faisnéis ar fhrithghiniúint ag ThinkContraception.ie.

Toircheas géarchéime agus comhairleoireacht toirchis

Soláthraíonn láithreán gréasáin an Chláir Thoircheas Géarchéime Positive Options sonraí ar eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí comhairleoireachta toirchis in Éirinn. Tá na seirbhísí comhairleoireachta saor in aisce. Anuas air sin, soláthraíonn Positive Options áis teachtaireachtaí téacs ar fáil chun liosta de na seirbhísí seo a fháil. Seol an focal “LIOSTA” i saorthéacs chuig 50444.

I seisiún comhairleoireachta, cabhróidh an comhairleoir leat chun oibriú i dtreo do chinntí féin is fearr a dhéanamh. Soláthraíonn comhairleoireacht toirchis an deis duit chun do chuid mothúchán a fhiosrú faoi do thoircheas agus chun plé a dhéanamh ar na roghanna atá ar fáil duit.

Iarchúram ginmhillte

Cistíonn an Clár Toircheas Géarchéime seirbhísí saor in aisce leighis agus comhairleoireachta do mhná in Éirinn a thug faoi ghinmhilleadh thar lear. Chun teacht ar shonraí ar na seirbhísí a sholáthraíonn comhairleoireacht iar-ghinmhillte agus scrúduithe sláinte saor in aisce, tabhair cuairt ar abortionaftercare.ie.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Chun teacht ar fhaisnéis faoi sheirbhísí comhairleoireachta toircheas géarchéime saor in aisce atá i do cheantar, tabhair cuairt ar positiveoptions.ie nó seol an focal “LIOSTA” i dtéacs, saor in aisce, chuig 50444.

Chun teacht ar shonraí ar na seirbhísí a sholáthraíonn comhairleoireacht iar-ghinmhillte agus scrúduithe sláinte saor in aisce, tabhair cuairt ar abortionaftercare.ie.

Page edited: 14 December 2015