Sláinte atáirgthe

Seirbhísí máithreachais agus leasa naíonán
Cuireann an tseirbhís sláinte phobail seirbhísí máithreachais saor in aisce ar fáil do mháithreacha agus do naíonáin suas go dtí 6 sheachtain tar éis a mbreithe.

Breith Bhaile
Conas breith bhaile a eagrú in Éirinn.
This document is in: Teaghlach agus Caidrimh > Sula mbeirtear do leanbh

Cóir don thorthúlacht
Ní sholáthraíonn na seirbhísí sláinte poiblí in Éirinn Seirbhísí um Atáirgeadh Daonna Cuidithe(toirchiú in vitro ina measc). Tá cóireáil de chineálacha áirithe ar fáil, áfach, agus seo a leanas na rialacha maidir le cóireáil torthúlachta a sholáthar.

Seirbhísí pleanála clainne
Tá cur síos anseo ar na Seirbhísí Pleanála Clainne atá ar fáil ó na boird slánte agus ó eagraíochtaí deonacha.

An Clár um Thoirchis Ghéarchéime
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an Údarás um Thoircheas Géarchéime, a bhfuil sé mar phríomhfheidhm aige straitéis a ullmhú le dul i ngleic le toirchis ghéarchéime in Éirinn. Faigh amach tuilleadh eolais agus teagmhálacha maidir le seirbhísí comhairlithe agus tacaíochta.

Seirbhísí Sláinte
Tá cur síos anseo ar na seirbhísí sláinte, cártaí leighis, seirbhísí ón dochtúir teaghlaigh, drúgaí agus cógas leighis ar oideas san áireamh a bhfuil muid i dteideal.