Sláinte intinne

Overview Document Meabhairshláinte agus breoiteacht mheabhrach
Forbhreathnú ar chatagóir mheabhairshláinte, lena n-áirítear naisc le doiciméid faoi theidlíocht, cúram pobail agus an tAcht Meabhair-Shláinte 2001.

Seirbhísí meabhairshláinte
Déanann an cháipéis seo cur síos ar na seirbhísí sláinte in Éirinn atá ar fáil do dhaoine atá ag fulaingt meabhairghalair.

Gairmithe meabhairshláinte
Cur síos atá sa cháipéis seo faoi ról agus feidhmíocht proifisiúnaithe sláinte meabhrach.

Ospidéal síciatrach a iontráil
Cur síos atá sa cháipéis seo ar na rialacha reatha a bhaineann le ligean isteach deonach agus neamhdheonach in ospidéil agus aonaid shíciatracha.

Cearta na n-othar síciatrach
Bíonn cearta tábhachtacha ag na hothair in ospidéil síciatracha a leagtar síos de réir an dlí. Faigh amach faoi na cearta úd agus faoin gcaoi chun achomharc a thabhairt i gcoinne coinneála.

Coimisiún Meabhair-Shláinte
Is í príomhfheidhm an Choimisiúin Meabhair-Shláinte caighdeáin arda a chinntiú i seirbhísí meabhair-shláinte ar fud na tíre.

Cigirí na Seirbhísí Meabhair-Shláinte
Cur síos atá sa cháipéis seo faoi Chigire na Seirbhísí Meabhair- Shláinte a cheaptar faoin Acht Meabhair-Shláinte 2001.

An tAcht Meabhair-Shláinte 2001
Thug an tAcht Meabhair-Shláinte 2001 isteach athruithe tábhachtach ar rialacha faoi ligean isteach chuig ospidéil shíciatracha, ar mhonatóireacht agus rialacháin ospidéil agus cearta dlíthiúla othar.