An Bunachar Sonraí Náisiúnta um Míchumas Fisiceach agus Céadfach

Eolas

Tá dhá bhunachar sonraí náisiúnta um míchumas ann in Éirinn, an Bunachar Sonraí um Míchumas Intleachta agus an Bunachar Sonraí Náisiúnta um Míchumas Fisiceach agus Céadfach. Déanann an Bord Taighde Sláinte an dá cheann a bhainistiú.

Is é cuspóir an Bhunachair Shonraí Náisiúnta um Míchumas Fisiceach agus Céadfach chun faisnéis a bhailiú ar na sainriachtanais sláinte agus seirbhísí sóisialta pearsanta a bhíonn ag daoine atá faoi mhíchumas fisiceach, céadfach nó teanga agus urlabhra. Déanann an bunachar sonraí monatóireacht ar sholáthar seirbhísí reatha agus ar na riachtanais a bheidh ann i dtaobh seirbhísí amach anseo thar thréimhse cúig bliana. Baintear úsáidtear as chun forbairtí seirbhísí a phleanáil, tús áite a thabhairt do riachtanais seirbhíse agus cabhrú chun cinneadh a dhéanamh maidir le hacmhainní a chur ar fáil ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach.

Rialacha

Déantar eolas a bhailiú ó dhaoine faoi mhíchumas fisiceach agus/nó céadfach a bhfuil sainsheirbhísí sláinte agus seirbhísí sóisialta pearsanta dhá fháil acu nó atá ag teastáil uathu faoi láthair agus don chúig bhliain amach anseo. Tá na daoine seo a leanas i dteideal a bheith ar an mBanc Sonraí:

  • daoine faoi mhíchumas buan fisceach nó céadfach de bharr galair, easláinte nó tráma
  • I gcás dé-mhíchumais, go mbíonn na daoine faoi phríomh-mhíchumas atá ina mhíchumas fisiceach, céadfach nó teanga/urlabhra
  • daoine atá faoi 66 bliain d'aois
  • daoine atá ag fáil sainsheirbhíse sláinte nó seirbhísí pearsanta sóisialta a bhaineann lena míchumas
  • daoine a bhfuil a gcead tugtha acu a n-ainm a chur ar an mBanc Sonraí.

Cosaint Sonraí

Baineann an tAcht um Chosaint Sonraí 1988 agus an tAcht um Chosaint (Leasaithe) Sonraí, 2003 ar an ngnáthbhealach leis an eolas ar an mBanc Sonraí seo. Ciallaíonn seo, go hachomair, go bhfuil sé de cheart agat nó más páiste thú ag do thuismitheoir/caomhnóir:

  • cóip den eolas atá coinnithe fút ar an mbanc sonraí a bheith agat – is féidir é seo a dhéanamh ach teagmháil a dhéanamh le Comhordnóir an Bhainc Sonraí i Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
  • aon eolas atá míchruinn a cheartú nó a bhaint den bhanc sonraí
  • gearán a chur chuig an gCoimisinéir um Chosaint Sonraí muna bhfuil do chuid cearta dhá chosaint.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

Má bhíonn aon cheisteanna agat faoin mbunachar sonraí, déan teagmháil leis an Oifig Míchumais i d’Oifig Sláinte Áitiúil.

Má bhíonn gearán agat nó má bhraitheann tú go bhfuil faisnéis mhíchruinn á coimeád fút, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le:

An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Teach na Canála
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Laois
Éire

Uaireanta Oscailte:09:15-17:30
Teil:+353 57 868 4800
Lóghlao:1890 252231
Facs:+353 57 868 4757
Láithreán Gréasáin: http://www.dataprotection.ie
R-phost: info@dataprotection.ie


Page edited: 24 November 2015