Seirbhísí Sláinte do Dhaoine Míchumasaithe

Seirbhísí sláinte do dhaoine faoi mhíchumas
Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seirbhísí sláinte ar fáil do dhaoine le míchumas.

Measúnú ar riachtanais do dhaoine faoi mhíchumas
Forálann an tAcht um Míchumas 2005, i measc nithe eile, go ndéanfar measúnú ar riachtanais do dhaoine faoi mhíchumas. Faigh amach conas a dhéantar an measúnú.

Ionaid lae agus cúram lae
Cuireann an chápéis seo síos ar ionaid Lae agus ar ionaid chúraim lae a chuireann réimse seirbhísí sóisialta agus athshlánaithe ar fáil do dhaoine níos sine agus do dhaoine atá faoi mhíchumas.

Cúram faoisimh
Tá cur síos sa cháipéis seo ar Chúram Faoisimh, is féidir cúram le teaghlach eile nó in institiúid a bheith i gceist do dhuine faoi mhíchumas le deis a thabhairt don chúramóir sos beag, saoire nó scíth a thógáil.

Rialú ar sheirbhísí cónaitheacha do dhaoine le míchumais
Ní foláir go sásaíonn na seirbhísí cónaitheacha do dhaoine le míchumais caighdeáin áirithe. Is é an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) a bhíonn freagrach as a gclárúchán agus a gcigireacht.

Ranníocaíochtaí fadchónaithe i leith seirbhísí tacaíochta cónaitheacha
Más í Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a sholáthraíonn do chóiríocht nó do chostais bheatha laethúla, nó go soláthraítear iad thar ceann na FSS, b’fhéidir go gcaithfeá Ranníocaíocht Fhadchónaithe a íoc leis na costais chothabhála agus cóiríochta úd.

Seirbhísí athshlánaithe agus traenála do dhaoine faoi mhíchumas
Cuireann an cháipéis seo síos ar sheirbhísí athshlánaithe, traenála agus fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas.

An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais
Má bhogann daoine chuig tithe altranais cláraithe, d'fhéadfadh siad tacaíocht airgeadais faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais ón FSS a fháil.
This document is in: Sláinte > Seirbhísí sláinte > Seirbhísí sláinte do sheanóirí

Liúntas Leasa na nDall
Íocaíocht bhreise de réir tástála acmhainne atá i gceist a íoctar do dhaoine áirithe atá dall nó a bhfuil míchumas súl orthu.