Scéim lóistín

Réamhrá

D'fhéadfadh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) socruithe a dhéanamh i gcomhair lóistín sheachtrach do dhaoine cleithiúnacha i dteach príobháideach agus íoc as an gcostas iomlán, nó cuid de.

Rialacha

Caithfidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a bheith sásta go bhfuil an teach feiliúnach don duine a bheidh ina lóistóir seachtrach agus gur duine stuama é/í an sealbhóir tí, chun breathnú amach don duine atá i gceist. Caithfidh an sealbhóir tí cúram feiliúnach agus dóthaineach a chur ar fáil, bia cothaitheach agus éagsúil agus freastal atá oiriúnach, ag tógáil san áireamh riachtanais an duine. Caithfidh sé/í ómós a thabhairt do phríobháideachas an duine atá ar lóistín seachtrach. Ní féidir le níos mó ná seisear a bheith ar lóistín seachtrach in aon teach amháin. Leagann na Rialacháin síos caighdeáin maidir le cóiríocht, glaineacht, sabháilteacht agus aon ní eile a bhaineann leis.

Íocann an FSS suim leis an sealbhóir tí, nach bhfuil níos mó ná leath an ráta sheachtainiúil don phinsean sean aoise (neamhranníocach), atá dhá íoc ag an am. Ina theannta sin, caithfidh an duine atá ar lóistín seachtrach suim a íoc atá aontaithe leis an FSS agus leis an sealbhóir tí.

Gearáin

Is féidir le duine atá ar lóistín seachtrach (nó duine éigin atá ag feidhmiú thar a c(h)eann), gearán a dhéanamh leis an Oifig Sláinte Áitiúil, maidir le aon rud a bhaineann leis an áras nó le cothabháil, cúram agus leas an duine.

Page edited: 18 November 2014