Seirbhísí sláinte do sheanóirí

Life Event Document Ag bogadh ón mbaile go cúram fadtéarmach
Is féidir le formhór na ndaoine aosta agus na ndaoine óga atá breoite go hainsealach leanúint ar aghaidh ag maireachtáil sa bhaile le tacaíocht ón FSS agus óna dteaghlaigh. Faisnéis maidir le bogadh ón mbaile go cúram fadchónaithe, dá mbeadh sé riachtanach nó inmhianaithe.
Life Event Document Breoiteacht agus tú imithe ar scor
Tá raon d’íocaíochtaí agus sheirbhísí ar fáil in Éirinn chun tacaíocht a thabhairt do dhaoine aosta a éiríonn tinn nó a thiteann faoi mhíchumas. Eolas maidir le tacaíochtaí ioncaim, cúram sláinte, tithíocht, cánachas agus cúram a thabhairt do dhuine eile.

An Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais
Má bhogann daoine chuig tithe altranais cláraithe, d'fhéadfadh siad tacaíocht airgeadais faoin Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais ón FSS a fháil.

Rialú cúraim chónaithe do dhaoine scothaosta
Cuireann an tÚdarás um Cháilíocht agus Eolas Sláinte (ÚCES) caighdeáin náisiúnta cáilíochta i bhfeidhm i dtithe altranais idir phríobháideach agus phoiblí. Is féidir tuarascálacha faoi na cigireachtaí a fháil uathu.

Pacáistí cúram baile
Tá an Scéim Tacaíochta Cúram Baile (ar a dtugtar An Pacáiste Tacaíochta Cúram Baile freisin) á oibriú ag FSS. Is é aidhm an scéim tacaíocht a thabhairt do dhaoine atá i mbaol cúraim fadtéarmach chun cur ar a gcumas cónaí sa phobal go neamhspleách.

Scéim lóistín
Ta rialacha a bhaineann le socruithe na Limistéir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i gcomhair lóistín sheachtrach do dhaoine aosta in Eireann.

Faoiseamh Cánach ar Tháillí Tithe Altranais agus ar son Gaolta
Tá cur síos anseo ar an bhfaoiseamh cánach atá ar fáil ar tháillí tithe altranais agus ar son gaolta cleithiúnacha. Faisnéis maidir le creidmheas cánach agus conas iarratas a dhéanamh ar fhaoiseamh cánach.

Deontas le Teach Altranis a Íoc
Tá an scéim seo dúnta d'iarratasóirí nua ó 27 Meán Fómhair 2009.