Liachleachtóirí Ginearálta agus Othair Phríobháideacha

Eolas

Mura bhfuil cárta leighis agat, ní foláir duit cuairt a thabhairt ar Liachleachtóir ginearálta mar othar príobháideach. Caithfidh tú íoc as na seirbhísí a chuirfear ar fáil duit.

Tá roinnt Liachleachtóirí ginearálta ann nach gcuireann seirbhísí ar fáil ach amháin d'othair phríobháideacha. Ní féidir leis na Liachleachtóirí ginearálta atá sa scéim Seirbhísí Ginearálta Leighis caitheamh ar bhealach difriúil le othair príobháideacha agus le sealbhóirí chartaí leighis. Ba cheart don dochtúir freastal a dhéanamh ort san áitreabh céanna agus ba cheart duit a bheith in ann teacht ar na huaireanta céanna clinic leis na hothair phríobháideacha.

Níl aon táillí socraithe i gcomhair seirbhísí an Liachleachtóra.

Rialacha

Go bunúsach is conradh é an gaol idir othar príobháideach agus liachleachtóir ginearálta - déanann tú conradh le do Liachleachtóir ginearálta le seirbhís a sholáthar duit agus íocann tú as an tseirbhís. Is fút féin agus faoin liachleachtóir ginearálta costas na seirbhíse a shocrú eadraibh.

Féadfaidh LGanna seirbhísí áirithe a sholáthar saor in aisce – mar shampla, seirbhísí máithreachais agus leas naíonán agus seirbhísí imdhíonachta agus vacsaínithe má bhíonn comhaontuithe acu le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) chun amhlaidh a dhéanamh.

I gcás cuid de na seirbhísí vacsaínithe, (mar shampla, vacsaín an fhliú do ghrúpaí atá i mbaol), is é an socrú atá ann i measc othair phríobháideacha go bhfuil an vacsaíniú féin saor in aisce, ach is gá duit íoc as seirbhís an LG.

Page edited: 27 January 2015