Seirbhísí Lia-chleachtóirí agus Ospidéal

Seirbhísí LG do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na seirbhísí saor in aisce a chuireann Liachleachtóirí Ginearálta ar fáil do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu.

Liachleachtóirí Ginearálta agus Othair Phríobháideacha
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an ngaol idir Liachleachtóirí Ginearálta agus Othair Phríobháideacha.

Seirbhísí Ospidéil - Réamhrá
Déanann an doiciméad cur síos ar na hospidéil difriúla atá ann - ospidéil phoiblí agus phríobháideacha, teideal i leith saorsheirbhísí agus infhaighteacht leapacha príobháideacha in ospidéil phoiblí.

Táillí i gcóir Seirbhísí Ospidéil
Déanann an doiciméad seo cur síos ar tháillí a bhféadfadh go gcaithfeadh othair a íoc i gcóir seirbhísí othar cónaitheach agus othar cónaitheach in ospidéil phoiblí. Déanann sé cur síos freisin ar tháillí fadthéarmacha.

Cártaí Cuairte LG (Liachleachtóir Ginearálta)
Mura bhfuil cárta leighis nó cárta cuairte LG agat, ní bhíonn cuairt ar dhochtúir ginearálta saor in aisce. Cad é cárta cuairte LG agus conas iarratas a dhéanamh?
This document is in: Sláinte > Cártaí leighis agus cártaí cuairte LG