Seirbhísí na gcluas

Réamhrá

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí cluas ar fáil do dhaoine atá i dteideal dóibh, tástálacha éisteachta agus áiseanna éisteachta san áireamh.

Go ginearálta cuireann gairmithe na FSS an tseirbhís seo ar fáil ach i roinnt cásanna is féidir le liachleachtóirí ginearálta í a sholáthar.

Tástálacha éisteachta

Is gnách go n-atreoróidh do dhochtúir teaghlaigh (LG) thú chuig éisteolaí nó chuig speisialtóir Cluaise, Sróine agus Scornaí (CSS) chun tabhairt faoi thástáil éisteachta ort. B'fhéidir gur féidir leat dul i dteagmháil go díreach le do chlinic do áiseanna éisteachta nó ionad sláinte agus tástáil éisteachta a iarradh. Is éard a bhaineann le tástálacha éisteachta ná go ndéanann an t-éisteolaí nó an speisialtóir CSS scrúdú ar do chluas le huirlis formhéadúcháin. Iarrfar ort cluasáin a chur ort agus éisteacht le fuaimeanna a mbeidh airde dhifriúil ag gach céanna acu ionas go mbeidh an éisteolaí in ann an leibhéal nach bhfuil tú in ann cloisteáil ann a aimsiú.

Is féidir tástálacha a dhéanamh ar naíonáin agus pháistí óga nach bhfuil in ann cluasáin a chaitheamh nó a chur in iúl nach bhfuil siad ann fuaimeanna a chloisteáil. Tá na tástálacha ar naíonáin agus pháistí óga cosúil leis na cinn a dhéantar ar dhaoine fásta (sé sin le rá, ní chuireann said isteach ar dhaoine) agus baintear feidhm as áiseanna speisialta sonóra. Déantar leibhéal éisteachta an pháiste a thomhas ansin agus moltar gníomhú ceartaitheach más gá.

Áiseanna éisteachta

Má tá cárta leighis agat nó má bhaineann tú le haon cheann de na grúpaí intofa luaite thíos, is féidir leat áis éisteachta a fháil saor in aisce. Mura bhfuil cárta leighis agat, cuirfidh do chlinic do áiseanna éisteachta i dteagmháil thú le soláthróirí áiseanna éisteachta agus beidh ort íoc as d'áis éisteachta tú féin.

Scéim Sochair Cóireála

Scéim atá i Sochar Cóireála atá á hoibriú ag an Roinn Coimirce Sóisialaí a sholáthraíonn seirbhísí fiaclóireachta, optúla agus cluaise do dhaoine cáilithe, d’oibrithe faoi árachas agus do dhaoine ar scor a bhfuil an líon riachtanach ranníocaíochtaí ÁSPC acu.

Féadfaidh soláthraithe a bhfuil conradh acu leis an Roinn Coimirce Sóisialaí áiseanna éisteachta a sholáthar. Íocann an Roinn leath an chostais a bhíonn ar áis éisteachta faoi réir costas uasta seasta ar gach áis éisteachta gach 4 bliana. Anuas air sin, íocann siad leath an chostais a bhíonn ar dheisiúcháin ar áiseanna éisteachta.

Rialacha

Tá seirbhísí cluaise ar fáil saor in aisce do na daoine a leanas:

Nuair a fhaightear amach go bhfuil fadhbanna éisteachta acu ag scrúdaithe sláinte leanaí no scoile cuirtear leanaí ar aghaidh go dtí an lia comhairleach cuí le haghaidh cóireála. Má dhéantar an chóireáil seo ag roinn eisothair ospidéil phoiblí, tá an tseirbhís saor in aisce agus ní gá aon táillí ospidéil a íoc.

Féadfaidh sealbhóirí cárta leighis áis éisteachta ionaid a fháil i ndiaidh 2 bhliain, ach má rinneadh díobháil do d’áis éisteachta nó má briseadh í, féadfaidh tú ceann eile a fháil roimh dheireadh na tréimhse 2 bhliain.

Mura bhfuil cárta leighis agat, clúdóidh an Scéim Sochair Chóireála tú agus do chéile cleithiúnach do chostas éigin na n-áiseanna éisteachta. Chomh maith leis sin, b’fhéidir go mbeidh tú in ann faoiseamh cánach a éileamh ar chostais leighis a thabhaítear.

Rataí

Ní ghearrtar aon táille ar thástáil éisteachta ag ionad sláinte nó ag Oifig Sláinte Poiblí nó ag clinic othar seachtrach ospidéil phoiblí. B’fhéidir go mbeidh ort íoc as áis éisteachta mura bhfuil tú i measc na ngrúpaí incháilithe a luaitear thuas nó má tá dóthain ranníocaíochtaí árachais shóisialta agat chun cáiliú faoin Scéim Sochar Cóireála.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil le d'Oifig Sláinte Áitiúil nó clinic áiseanna éisteachta chun coinne a dhéanamh. Is féidir aosaigh le fadhbanna éisteachta a bheith curtha ar aghaidh ag a liachleachtóir ginearálta chuig lia comhairleach cuí nó clinic do áiseanna éisteachta FSS. Is féidir le clinic do áiseanna éisteachta áiseanna éisteachta a sholáthar go díreach nó socrú a dhéanamh le go mbeidís ar fáil ó chleachtóir príobháideach. Is féidir áiseanna éisteachta a dheisiú ag an gclinic do áiseanna éisteachta.

Tuilleadh eolas

Cumann Bodhar na hÉireann

Baile Bodhar Éireann
Bóthar Ráth Tó
Baile Atha Cliath 7

Teil:+353 1 860 1878
Láithreán Gréasáin: https://www.irishdeafsociety.ie/
R-phost: info@irishdeafsociety.ie

Page edited: 9 January 2017