Seirbhísí éisteolaíochta

Réamhrá

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí éisteolaíochta saor in aisce ar fáil, tástálacha éisteachta agus áiseanna éisteachta ina measc, do shealbhóirí cárta leighis agus do leanaí faoi 18.

Is gnách do n-atreoróidh do dhochtúir teaghlaigh (LG) nó speisialtóir cluaise, sróna agus scornaí (ENT) thú chuig Seirbhís Éisteolaíochta Pobail FSS.

Tástálacha éisteachta

Is éard a bhaineann le tástálacha éisteachta scrúdú a dhéanamh ar do chluas ag éisteolaí nó speisialtóir ENT. Ansin iarrfar ort cluasáin a chur ort agus éisteacht le fuaimeanna ar airdí éagsúla chun gur féidir leis an éisteolaí an leibhéal a aimsiú nach féidir leat éisteacht a thuilleadh.

Is féidir tástálacha éisteachta a dhéanamh ar naíonáin agus leanaí an-óga nach bhfuil in ann cluasáin a chaitheamh nó a chur in iúl nach féidir leo fuaimeanna a chloisteáil. Tá na tástálacha a dhéantar ar naíonáin nó leanaí óga cosúil leo siúd a dhéantar ar dhaoine fásta (níl siad ionrach) agus tugtar fúthu trí shaintrealamh sonóra a úsáid. Ansin déantar leibhéal éisteachta an linbh a thomhas agus déantar aon ghníomh ceartaitheach a fhorordú.

Áiseanna éisteachta

Má tá cárta leighis agat nó má tá tú mar bhall de na grúpaí incháilithe eile a luaitear thíos, is féidir leat áis éisteachta a fháil saor in aisce ón tSeirbhís Éisteolaíochta Pobail.

Cuireann Ionad Náisiúnta Deisiúcháin Áiseanna Éisteachta FSS deisiúcháin agus seirbhísiú áiseanna éisteachta ar fáil d’áiseanna éisteachta a chuireann an tSeirbhís Éisteolaíochta Pobail ar fáil.

Mura bhfuil tú incháilithe d’áis éisteachta saor in aisce a fháil, b’fhéidir go gcáileofar thú do thacaíocht faoin Scéim Sochair Cóireála.

Scéim Sochair Cóireála

Scéim atá sa Scéim Sochair Cóireála a reáchtálann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus a chuireann seirbhísí fiaclóireachta, optúla agus cluaise ar fáil d’oibrithe faoi árachas agus do dhaoine ar scor a bhfuil an líon riachtanach de ranníocaíochtaí ÁSPC acu.

Is féidir áiseanna éisteachta a sholáthar faoin scéim ag soláthraithe a bhfuil conradh acu leis an Roinn. Ranníocann an Roinn i dtreo an chostais a bhíonn ar áiseanna éisteachta a sholáthar nó a dheisiú.

Foghlaim níos mó faoin Scéim Sochair Cóireála anseo.

Rialacha

Tá Seirbhísí Éisteolaíochta Pobail ar fáil saor in aisce ag:

Déantar leanaí a ndeimhnítear go bhfuil fadhbanna éisteachta acu ag scrúduithe na seirbhíse sláinte leanaí agus na seirbhíse sláinte scoile a atreorú chuig an sainchomhairleoir cuí le haghaidh cóireála. Má thugtar faoin gcóireáil seo ag roinn na n-othar seachtrach in ospidéal poiblí, tá an tseirbhís saor in aisce agus ní ghearrfar aon táillí ospidéil.

Is féidir le sealbhóirí cárta leighis áis éisteachta ionaid a fháil i ndiaidh 2 bhliain, ach má rinneadh díobháil do d’áis éisteachta nó má bhristear í, is féidir leat ceann ionaid a fháil roimh dheireadh na tréimhse 2 bhliain.

Mura bhfuil cárta leighis agat, is féidir leis an Scéim Sochair Cóireála íoc as roinnt den chostas a bhíonn ar áiseanna éisteachta a bhíonn ort féin agus do chéile chleithiúnach a íoc. Ina theannta sin, b’fhéidir go mbeidh tú in ann faoiseamh cánach ar chostais leighis a taibhíodh a éileamh.

Rataí

Ní ghearrtar aon mhuirear ar Sheirbhísí Éisteolaíochta Pobail i gcás sealbhóirí cárta leighis nó leanaí.

Ní ghearrtar aon mhuirear chun freastal ar chlinic othar seachtrach in ospidéal poiblí má dhéantar thú a atreorú ann.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir le do LG nó le speisialtóir ENT thú a atreorú chuig Seirbhísí Éisteolaíochta Pobail. Ina theannta sin, is féidir le péidiatraí, altra sláinte poiblí nó an Clár Scagthástála Éisteachta Naíonán Nuabheirthe leanaí a atreorú chuig seirbhísí éisteolaíochta leanaí.

Tuilleadh eolas

Cumann Bodhar na hÉireann

Baile Bodhar Éireann
Bóthar Ráth Tó
Baile Atha Cliath 7

Teil:+353 1 860 1878
Láithreán Gréasáin: https://www.irishdeafsociety.ie/
R-phost: info@irishdeafsociety.ie

Page edited: 5 September 2018