Seirbhísí Fiaclóireachta, Súl agus Cluas

Seirbhísí éisteolaíochta
Cuireann na Limistéir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí cluas ar fáil do dhaoine atá i dteideal dóibh, tástálacha éisteachta agus áiseanna éisteachta san áireamh. Faigh amach cé hiad atá cáilithe ó thaobh seirbhísí saor in aisce.

Seirbhísí optaiméadracha agus oftalmacha
Tá seirbhísí optúla agus oftalmacha atá curtha ar fáil ag an seirbhís sláinte phoiblí saor in aisce do dhaoine áirithe. Teidlíochtaí, táillí agus rialacha.

Seirbhísí fiacla
Cuireann do Limistéir Feidhmeannachta na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí fiacla ar fáil do shaoránaigh áirithe.