Sláinte Leanaí

Life Event Document Ag tabhairt aire do leanbh atá faoi mhíchumas
Tá réimse tacaíochtaí agus seirbhísí ar fáil do thuismitheoirí agus do chúramóirí le haghaidh leanaí faoi mhíchumas. Soláthraíonn an cháipéis seo forbhreathnú leathan ar na seirbhísí, lena n-áirítear ábhair dhlíthiúla, sláinte, cáin srl.

Seirbhísí Sláinte Leanaí
Mínitear sa cháipéis seo faoi na seirbhísí sláinte ginearálta agus sonracha a bhfuil páistí ina dteideal.

Tá seirbhísí vacsaínithe agus imdhíonta ar fáil saor in aisce do pháistí agus do dhaoine óga
Tá seirbhísí vacsaínithe/imdhíonta ar fáil do pháistí agus do dhaoine óga.

Seirbhísí sláinte do leanaí réamhscoile
Cuireann an tseirbhís sláinte phoiblí scagthástáil sláinte saor in aisce ar fáil do leanaí faoi bhun 6 bliana d’aois. Faisnéis maidir leis an tseirbhís seo.

Cártaí cuairte LG do leanaí faoi 6 bliana d’aois
Children under 6 are entitled to free visits to participating GPs. Find out how to register for the GP visit card for children under 6.
This document is in: Sláinte > Cártaí leighis agus cártaí cuairte LG

Seirbhísí Sláinte Scoile
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na scagthástála sláinte áirithe atá curtha ar fáil do pháistí atá ag freastal ar bhunscoileanna poiblí. Faisnéis faoi scagthástála agus conas atá siad eagraithe.