Seirbhísí Fisiteiripe

Eolas

Is iondúil go gcuirtear seirbhísí fisiteiripe, a sholáthraítear tríd an tseirbhís sláinte poiblí, ar fáil ar bhonn othar cónaitheach nó othar seachtrach. Is speisialtóirí de ghairm an chúraim sláinte iad fisiteiripeoirí a bhaineann leas as modhanna fisiciúla amhail aclaíocht, láimhsiú, suathaireacht agus modhanna leictreacha teiripe go príomha. Baintear leas as an teiripe seo chun pian, gortú agus míchumas a chóireáil mar thoradh ar riochtaí agus ar bhreoiteachtaí a théann i gcion ar dhaoine is cuma cén aois iad nó cén cúlra atá acu.

D’fhéadfadh go mbeadh seirbhís fisiteiripe pobail theoranta á cur ar fáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) freisin. Nuair atá siad ar fáil ó FSS, tá seirbhísí fisiteiripe saor is aisce i gcás Daoine a bhfuil cártaí leighis acu agus daoine ag a bhfuil Cárta faoin Acht um Leasú Sláinte.Níl sé d’oibleagáid ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) seirbhísí fisiteiripe a sholáthar sa phobal ach déanann siad é i gcásanna áirithe. Is iondúil go gcuirtear seirbhís pobail ar fáil in ionaid sláinte nó i gclinicí.

Conas iarratas a dhéanamh

De ghnáth, más mian leat teacht ar sheirbhísí fisiteiripe mar othar poiblí, caithfidh tú foirm atreoraithe a fháil ó do dhochtúir teaghlaigh (Dochtúir Ginearálta), altra sláinte poiblí nó ospidéal. Is féidir leat tú féin a atreorú chuig fisiteiripeoir pobail freisin.

Beidh ort íoc as seirbhísí fisiteiripe má tá tú ag dul chuig fisiteiripeoir ar bhonn príobháideach, ach b’fhéidir go mbeifeá in ann faoiseamh cánach i gcomhair costais leighis.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d’Oifig Sláinte Áitiúild’Ionad Sláinte Áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí fisiteiripe i do cheantar.

Is é Cumann Fisiteiripeoirí Cairte na hÉireann an comhlacht gairmiúil a dhéanann ionadaíocht d’fhisiteiripeoirí cairte. Is féidir leat tuilleadh eolais faoi fhisiteiripe, lena n-áirítear eolas teagmhála d’fhisiteiripeoirí cairte ar fud na tíre a fháil ar a láithreán gréasáin nó trí theagmháil a dhéanamh leis an gCumann:

Cumann Fisiteiripeoirí Cairte na hÉireann

Coláiste Ríoga na Máinlia
123 Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath
Éire

Teil:+353 (0)1 4022148
Facs:+353 (0)1 4022160
Láithreán Gréasáin: http://www.iscp.ie
R-phost: info@iscp.ie

Page edited: 10 June 2015