Diaitéiteach/Saineolaithe Cothúcháin Chliniciúla

Réamhrá

Gairmí sláinte atá i ndiaitéiteach (ar a dtugtar saineolaí cothaithe chomh maith) atá cáilithe le comhairle agus faisnéis chruinn a thabhairt maidir le gach gné den chothú agus den aiste bia. Cuireann diaitéitigh eolas ar bhia, cothú agus disciplíní gaolmhara eile i bhfeidhm, ar nós na bithcheimice, na físeolaíochta agus na heolaíochta sóisialta chun sláinte a chur chun cinn, galair a chosc agus cabhrú le tinneas a bhainistiú.

Féadfaidh tú casadh le diaitéiteach in ospidéal (mar othar cónaitheach nó seachtrach) nó sa phobal (ag clinic nó in ionad cúraim). Féadtar seirbhísí diaitéiteacha a rochtain ar bhonn poiblí nó príobháideach.

Bíonn diaitéiteach cláraithe ag CORU.

Rataí

Bíonn seirbhísí diaitéiteacha ar fáil saor in aisce tríd an tseirbhís sláinte poiblí. D’fhéadfadh an fháil a bhíonn orthu i gceantair éagsúla Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a bheith éagsúil, áfach.

Má fhaigheann tú rochtain ar sheirbhísí go príobháideach, gearrfar táille ort don tseirbhís. D’fhéadfá bheith in ann costais a athéileamh má tá árachas sláinte príobháideach agat.

Conas iarratas a dhéanamh

Féadfaidh dochtúir, altra nó oibrí gairmiúil sláinte thú a atreorú, nó féadfaidh tú dul chucu tú féin. Braitheann seo ar an mbeartas áitiúil agus ba cheart duit dul i dteagmháil le d’Oifig Sláinte Áitiúil nó le d’ionad sláinte chun teacht ar bhreis faisnéise.

Féadfaidh tú clár CORU a sheiceáil chun teacht ar dhiaitéiteach i do cheantar.

Is iad Institiúid Cothúcháin agus Diaitéitice na hÉireann an eagraíocht ghairmiúil do dhiaitéitigh in Éirinn.

Cuireann siad áis ‘Aimsigh Diaitéiteach’ ar fáil ar a láithreán gréasáin.

Institiúid Cothúcháin agus Diaitéitice na hÉireann

Garrán na Fuinseoige Teach
Chill Ascaill
Dun Laoghaire
Co. Dublin
Baile Átha Cliath
Éire

Teil:(01) 280 4839
Facs:(01) 280 5082
Láithreán Gréasáin: https://www.indi.ie
R-phost: info@indi.ie

Page edited: 24 November 2015