Seirbhísí Cosliachta

Réamhrá

Déanann coslia measúnú, diagnóis agus cóireáil ar ghalair agus éalang a bhaineann leis an gcos. Is féidir le cosliacht feabhas suntasach a chur ar chaighdeán saoil daoine trí phian a mhaolú agus soghluaisteacht a chur chun cinn agus a chothú.

Sa Bhéarla, tá an téarma ‘podiatrist’ ag teacht isteach anois in áit an téarma ‘chiropodist’.

Níl aon dualgas dlíthiúil ar Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (FSS)seirbhísí cosliachta a chur ar fáil ach sa chás go ndéanann siad é sin, d’fhéadfadh seirbhísí a bheith á gcur ar fáil ag an Oifig Sláinte Áitiúil nó ag eagraíochtaí deonacha thar ceann FSS. Sa chás go bhfuil an tseirbhís ar fáil, is seirbhís í atá saor in aisce i gcás daoine a bhfuil cártaí leighis acu agus daoine a tholg Heipitíteas C go díreach nó go hindíreach as glóbailin imdhíonachta frith-D daonna a úsáid nó as aon táirge fola nó aistriú fola a fuarthas in Éirinn agus a bhfuil Cárta faoin Acht Sláinte Leasaithe acu.

Faoiseamh cánach agus seirbhísí cosliachta

D’fhéadfadh sé go mbeadh daoine nach bhfuil cártaí leighis acu ábalta faoiseamh cánach a éileamh ar sheirbhísí cosliachta má tá orthu freastal ar na seirbhísí sin mar chuid de chóir leighis. (Is é sin, má tá míchumas suntasach nó tinneas tromchúiseach srl. ort, agus go n-ordaíonn do dhochtúir duit freastal ar sheirbhísí cosliachta). D’fhéadfadh sé go mbeifeá ábalta faoiseamh cánach a éileamh ar chostais sláinte ar aon chuairt dochtúra agus ar chógais ar oideas a bhaineann leis an gcúram seo freisin.

Clárú coslianna

Is iad Coru, Comhairle na nGairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialta an eagraíocht a dhéanfaidh coslianna a chlárú agus a rialú. Tá an bunús do bhunú na gclár agus na gcaighdeán gairmiúil do ghrúpaí arna gclúdach ag an Acht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh 2005 á chur le chéile ag Coru i láthair na huaire.

Léigh tuilleadh faoi chlárú na ngairmithe cúraim shóisialaigh anseo.

Tá trí chomhlacht gairmiúil ar leith ag déanamh ionadaíocht ar choslianna faoi láthair:

Is féidir leat dul i dteagmháil leo má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoi chosliacht nó más mian leat a sheiceáil an ball cláraithe é / í do chleachtóir.

Rialacha

Bíonn éagsúlachtaí idir na seirbhísí cosliachta atá á gcur ar fáil ag FSS, ach is iondúil go dtugann siad tús áite do na grúpaí seo a leanas:

  • Sealbhóirí cártaí leighis atá 66 bliain d’aois nó os a chionn.
  • Daoine a tholg Heipitíteas C go díreach nó go hindíreach as glóbailin imdhíonachta frith-D daonna a úsáid nó as aon táirge fola nó aistriú fola a fuarthas in Éirinn agus a bhfuil cártaí faoin Acht Sláinte Leasaithe acu.
  • Daoine ar a bhfuil tinnis cosúil le diaibéiteas nó airtríteas.
  • Daoine faoi mhíchumas.

Cuirtear an tseirbhís ar fáil de ghnáth ag ionaid sláinte nó ag clinicí FSS. I gcúinsí eisceachtúla, d’fhéadfadh sé tarlú go mbeadh seirbhís cosliachta ar fáil ag baile.

Conas iarratas a dhéanamh

Is iondúil go n-atreoraíonn do dhochtúir teaghlaigh (DG) nó d’altra sláinte poiblí tú i gcomhair seirbhísí cosliachta. Is féidir leat dul i dteagmháil le coslianna go díreach freisin, ach ní féidir leat faoiseamh cánach a éileamh ach amháin má thugann DG nó ospidéal treoir go bhfuil cóireáil le cur ort mar chuid de do chúram leighis.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Téigh i dteagmháil le do dhochtúir teaghlaigh (DG) nó d’altra sláinte poiblí le fáil amach faoi sheirbhísí cosliachta i do cheantar.

Faisnéis teagmhála dod’ oifig cánach áitiúil i gcomhair éileamh maidir le Faoiseamh cánach ar chostais leighis.

Page edited: 19 November 2014